„Předkové Cannabis pocházejí z Asie, pravděpodobně z mírných svahů himálajských obrů a Altaje. Nevíme, kdy se Cannabis a člověk poprvé setkali. Lze však předpokládat, že to bylo v neolitu, mladší době kamenné. Tlupy neolitického člověka…

Detail článku

Pohlavní úchylky cannabis „Pro své nezvyklé „sexuální chování“ je Cannabis po mnoho let se zájmem zkoumána. Kromě obvyklého dvoudomého způsobu, při němž rostlina nese výlučné buď samčí, nebo samičí květy, není výjimečné, že některé rostliny…

Detail článku

„Pohlaví je dědičným znakem. Může se osvětlit na stejných principech jako u člověka. Cannabis je diploidní organismus, tzn., že má párové chromozomy. Chromozomy jsou struktury nacházející se uvnitř buněk, jsou na nich seřazeny geny –…

Detail článku

„Koncentrace cannabinoidů se liší v různých částech rostliny, lépe řečeno – závisí na koncentraci a vývinu pryskyřičných žláz, jež jsou různé v jednotlivých částech Cannabis. Samičí okvětní lístky mají koncentraci živičných žláz nejvyšší, a proto…

Detail článku

„Semena se nechají zakořenit v malých nádobách. Sazenice se pak přesazují do větších pěstebních nádob. Tento způsob se v běžné zahradnické praxi nazývá „hrnkování sadby“. Vyklíčená semena se zasazují do takových nádob, aby byla minimalizována…

Detail článku