„Porevoluční liberalizace Nově vzniklá Československá federativní republika začala po roce 1989 uplatňovat politiku, která odrážela touhu společnosti po odstranění represivních praktik v mnohých sférách života. Novelizace trestního zákona v roce 1990 přinesla řadu změn v předchozím…

Detail článku

„Československá socialistická republika, rozdělená v současnosti na dva samostatné státy – Českou republiku a Slovenskou republiku, patřila v období let 1948–1989 mezi tzv. „satelitní“ státy Sovětského svazu. Názorným příkladem omezených možností jakékoli snahy o nezávislost…

Detail článku
12 Srpen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Bylo zjištěno, že se také zvětšují rozdíly v kvalitě jednotlivých druhů drog podle úrovně distribuční sítě a prohlubují se konspirativní opatření výrobců a dealerů. Výrobny se stěhují do odlehlých míst a opuštěných objektů. Tento vývoj…

Detail článku
5 Srpen
Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jaká je situace v České republice? V České republice je plně rozvinutá drogová scéna. Jsme zemí tranzitní pro dodávky heroinu z Blízkého východu a z Dálného východu, kokainu z Latinské Ameriky, kanabinoidů převážně z Afriky, do…

Detail článku