5 Srpen

Drogy a situace v ČR část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jaká je situace v České republice?

V České republice je plně rozvinutá drogová scéna. Jsme zemí tranzitní pro dodávky heroinu z Blízkého východu a z Dálného východu, kokainu z Latinské Ameriky, kanabinoidů převážně z Afriky, do států severní Evropy. Jsme zemí cílovou pro všechny druhy omamných a psychotropních látek. Jsme zapojeni do výroby a přepravy nelegálních drog (zejména marihuana a pervitin), do obchodu s prekurzory i do praní špinavých peněz, pocházejících z výnosu nelegálního obchodu s drogami. Činnost páchaná organizovanými skupinami je různorodá, ale nejčastěji je zaměřena do oblasti drog, kde je nejlukrativnější zdroj zisku. Nejvíce se zapojuje kosovsko-albánská mafie a různé ruskojazyčné skupiny, roste podíl příslušníků vietnamské komunity. V poslední době stoupá i podíl českých občanů na výrobě a distribuci drog.

V poslední době se o České republice začíná hovořit jako o „drogovém ráji“. Dá se říci, že jsme se v Evropě stali nástupnickým státem Holandska. Tuzemsko se podle německých novinářů stalo „Mekkou drogových uživatelů“. „Česká republika leží jako drogová oáza regionu v sousedství poměrně přísných nebo zcela nekompromisních protidrogových zákonů,“ porovnává Der Spiegel situaci v Česku se sousedícími zeměmi. Důvodem je mimo jiné i stávající právní úprava, která je velmi benevolentní a používá nepřesné pojmy umožňující různý výklad. I to přispívá ke zvýšení výroby marihuany a pervitinu na našem území. Stali jsme se vývozci těchto „produktů“ do okolních zemí. V České republice se podle odhadů ve varnách vyrobí ročně odhadem 6 tun pervitinu. Jeho konzumenty jsou hlavně Češi, šíří se ale i do jiných míst v Evropě. Hlavně na Slovensko a do Bavorska a Saska, které leží u českých hranic. Uživatelé se objevili už i v Řecku a Turecku či Norsku.

Charakteristickým rysem drogové kriminality je vysoká latence. Negativním jevem je také to, že pod vlivem drog jsou páchány trestné činy majetkové nebo násilného charakteru v rámci tzv. opatřovací kriminality.

Trestná činnost na našem území je činností jak specializovaných nadnárodních zločineckých organizací (ve spojení s mezinárodním nelegálním obchodem s drogami), tak občanů České republiky nebo cizinců s dlouhodobým pobytem na území našeho státu (spojeno s výrobou a distribucí drog). Od roku 2007 se zvýšil počet problémových uživatelů drog minimálně o deset tisíc. Nárůst registrovaných trestných činů připisuje policie zejména nárůstu průmyslového pěstování konopí od roku 2007 a velkoobjemové výroby pervitinu od roku 2009.

Patří sem i trestná činnost závislých osob s cílem opatřit si drogu nebo získat finanční prostředky na dávku (tj. opatřovací kriminalita), a to včetně drobných dealerů drog. Podle posledních údajů policie vzrostl počet trestných činů spojených s drogovou kriminalitou v uplynulých 5 letech o dvě třetiny. „Náklady na léčení závislých lidí se podobají nákladům na léčení onkologicky nemocných pacientů: jsou vysoké. S rostoucí mírou chemické závislosti v populaci je spjata rostoucí míra kriminality. Jedinec závislý na tvrdých drogách potřebuje na jejich nákup 20–50 000 Kč měsíčně. Legálně je nedokáže získat.““

Zdroj: MAHDALÍČKOVÁ, Jana. Víme o drogách všechno?. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-589-4.

Poslat komentář

*