27 Září

Alkohol vs. Konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Jak jsme již zmínili, tak i dnes nás čeká názor a polemika na téma konopí. Přejeme pěkné počtení.

Droga jako droga? Ani náhodou! Než se rozepíšu o nepochopitelném zákazu pěstování a užívání konopí, které vymyslely duté hlavy a jiné duté hlavy schválily (= jak může člověk, který trávu nikdy nezkusil a nemá s ní žádné zkušenosti, rozhodovat o její ilegalitě, člověk, co jí zná jen z příruček o drogách, které jsou několik desetiletí staré, jen se mění obaly).

Začnu s historii těchto dvou drog a pravého významu droga. Slovo droga vzniklo v souvislosti s medicínou, a tudíž v lékařství, tedy k pomoci lidskému organismu. Tak jako alkohol v malé míře prospívá organismu taktéž konopí, jen záleží na způsobu užívání. Často se tvrdí, že marihuana je přestupovou drogou k tvrdším drogám, jako je pervitin, kokain, a tak dále a tak dále….

Je to pravda, ale jen v opačném pořadí, je znám lékařský postup, kde marihuana sehrála roli odvykací kůry z tvrdších drog. Znám několik případů, kdy se lidé chtěli zbavit závislosti na pervitinu a sáhli po marihuaně (úspěch byl takřka nulový, jelikož závislost na pervitinu je mnohdy silnější než vůle závislého, a tak bez lékařského dohledu to byl jen několika denní absťák). Ale bez marihuany by to nebylo ani těch několik dní, ale jen pár hodin. Člověka, který tvrdou drogu vyzkoušet nechce, marihuana nepřesvědčí, a kdo tvrdí opak lže! Alkohol, tak jako konopí, tak jako jiné drogy se vyskytovaly na naší planetě ještě před existencí lidstva. Ale jen člověk udělal z těchto blahodárných látek pomocí syntetizace (= umělá výroba) a masovou produkcí DROGY. Dnešní pěstitelé se vracejí k přírodnímu pěstování, protože vědí, že v přírodě je budoucnost, my sami jsme toho důkazem, jelikož pocházíme z přírody.

Alkohol stejně jako konopí je tzv. společenskou drogou, tak jako si člověk sám nevypije láhev, ale s přáteli, tak stejně si nikdy sám nezapálím jointa, nebo sklíčko. Já miluju společnost uživatelů trávy, protože jsem ještě nikdy neviděl agresivního nebo závislého po použití trávy. Naproti tomu alkohol ve větší míře probudí v člověku emoce jakéhokoli druhu, ať už je to většinou radost, lítost, agrese… apod. A to nejsou jediné zápory alkoholu, co takhle závislost, ano já vím není tak velká jako například u tabáku, ale je daleko větší než u trávy, která je takřka nulová, kdy závislosti na alkoholu trpí 10 % uživatelů alkoholu v naší zemi, dnes se na léčení ze závislosti přihlásí 12 000 ročně. U marihuany byla dokumentována pouze návykovost psychická – znamená to, že si konzument nemůže vybudovat návyk jako např. u cigaret, kdy se při dlouhodobé abstinenci objevují fyziologické příznaky (svalové tiky, nervozita a další). Psychický návyk se projeví jen tím, že závislý má chuť na jointa, což je velmi podobné chuti na čokoládu po požití prvního čtverečku čokolády. Tato závislost jde ve většině případů (přesněji 99,9 %) přemoci vůlí. Zatím nebyl nalezen případ předávkování vedoucího ke smrti, pocit že už máte dost, vás totiž vede k tomu, že prostě přestanete kouřit (na rozdíl od alkoholu, kterého je možné pohodlně vypít více, než je zdravé, bez zpětné vazby od mozku, který zatím neví, jaké účinky bude vypité množství mít).

Vyšší riziko předávkování hrozí u perorální aplikace, kde celková tělem přijatá dávka účinné látky vyžaduje delší dobu k zapůsobení, působí silněji než stejné množství inhalované a poté co se psychoaktivní účinky požitých konopných produktů dostaví, už je nelze žádným jednoduchým způsobem zastavit, díky bohu, když budete mít „štěstí“, účinek potrvá i několik hodin, než odezní, často ale pomůže spánek (pokud je možné usnout). Není, ale znám případ, kdy by předávkování produkty z konopí požitými v potravě způsobilo smrt nebo mělo trvalé zdravotní následky. Znáte nějaké lidi kolem sebe, co mají problém se závislostí na trávě? Já ne, ani nikdo z mých přátel a známých. Také musím zmínit zdravotní problémy spojené s užíváním těchto drog, například u alkoholu je to celá škála nemocí a zdravotních komplikací jako např. onemocnění jater, selhávání ledvin, tvorba žaludečních vředů…., u marihuany to není žádná, jen když se kouří, ale i to už se nemusí, jelikož chytří „huliči“ vymysleli VAPORIZÉR, opravdový zázrak dnešního užívání marihuany, neprodukuje žádný kouř jen čistý výtažek z této byliny, byl jsem ohromený, když jsem to slyšel poprvé, a ještě více, když jsem si to zkusil, nemá to chybu! Stoprocentně nezávadný, žádné škodlivé účinky kouře, luxusní chuť. Díky tomu jsem přestal kouřit, ze dne na den po sedmi letech. Shrnutí: alkohol NE, alespoň ne ve velké míře! Marihuana ANO!

Takže proč je alkohol legální a marihuana ne? To nás přivádí zpátky na začátek, kde jsem mluvil o tupých hlavách, a kdo že to vlastně je? Díky komunistické diktatuře v našem státě od roku 1948 se stala marihuana ilegální, tudíž špatná pro socialistického soudruha, a byla dobrá maximálně pro „kapitalistickou svini“ a tam taky měla zůstat, díky tomu se marihuana dostala do zapomnění a její návrat na scénu je teď daleko obtížnější než v jiných státech, kde pochopili, že marihuana je nejlepší způsob relaxace a uvolnění ve všech směrech. Budu se opakovat, je to hlavně společenská droga. V současné době nejvíce bojujícím státem za legalizaci je Californie, která dosáhla některých malých úspěchů, ale legalizace stále ještě nedosáhli, přestože 53,9 % hlasujících občanů bylo pro legalizaci lékařské marihuany. Ale i to je úspěch.

Takže Kalifornie DO TOHO!!! Držme palce.“

Zdroj: Soft Secrect. 2011. 2011.

Poslat komentář

*