21 Prosinec

Botanika konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Odrůdy konopí Komentáře: 0

„Konopí je široce rozšířená, rychle rostoucí planá rostlina, která se řadí do čeledi konopovitých (Cannabaceae) společně s rody břestovce (Celtis) a chmele (Humulus lupulus), který je jejím nejbližším příbuzným. Jedná se o jednoletou kvetoucí semennou rostlinu, která je dvoudomá (tzn., že rostlina má samčí nebo samičí reproduktivní orgány), jejíž kořenový systém tvoří hlavní kořen dosahující hloubky až čtyřicet centimetrů a mnoho postranních kořínků. Konopí může dorůstat až do výšky šesti metrů. První listy mívají obvykle jeden lístek, plně vzrostlá rostlina jich má až jedenáct. Listy se mění podle toho, jak rostlina dozrává. Životní cyklus konopí se skládá ze dvou fází, z fáze růstu a fáze kvetení, cyklus trvá čtyři až devět měsíců a závisí především na fotoperiodě, to znamená, že vývoj rostliny a průběh jejího životního cyklu výrazně ovlivňuje délka noci a dne. Je možné uměle řídit proces vývoje rostliny a vyvolat fázi květu, kdy dochází ke tvorbě kanabinoidů. Perioda kvetení rostliny je doprovázena typickým zápachem. Při přechodu do fáze reproduktivní se hustota listů v horní části rostliny mění, samčí rostlině listy ubývají a samičí, která je pro pěstování žádoucí, tvoří hustá květenství. Hlavním zdrojem kanabinoidů jsou vrchní listy, okvětní lístky a neoplodněná květenství samičí rostliny. Kanabinoidy jsou obsaženy v drobných žláznatých trichomech (kulovitých výčnělcích), které jsou na listech, okvětních lístcích konopí a ve štítnatých trichomech bez stopek, které se nacházejí na vegetativních a květních listech produkujících pryskyřici s obsahem kanabinoidů. Největší množství trichomů, vytvářející kanabinoidy, lze nalézt na kvetoucí časti rostliny v pozdní fázi květu. Konopí lze pěstovat ze semínka a rozmnožit opylením samičích rostlin pylem samčího květu, větrem nebo úmyslným přemístěním rostlin, jedná se o plánované křížení s cílem vytváření nových odrůd. Dále také pomocí řízků z mateční rostliny, kdy jde o nepohlavní množení rostlin též klonování, cílem tohoto způsobu množení je zachování specifických znaků rostliny, stejné genetické stavby. Vzhled rostliny se může lišit v závislosti na různých klimatických podmínkách, její růst a vývoj ovlivňuje řada dalších faktorů jako například množství světla, teplota, závlaha, prostor, přísun živin a další.“

Zdroj: NEDBALOVÁ, Olga. Názory středoškolské mládeže na užívání marihuany. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2016. 89 s. Bakalářská práce

Poslat komentář

*