„Rizikové chování v kontextu užívání konopných drog je v posledních několika letech stále více diskutovaným tématem napříč všemi zeměmi EU, nejde však přitom již pouze o oblast výzkumu samotných dopadů způsobených užíváním konopných drog. Do…

Detail článku

„Za odborné podpory expertů z Centra adiktologie při Karlově univerzitě realizovaly NNO ve spolupráci se státními úředníky studii zaměřenou na slovenskou protidrogovou politiku, jejímž cílem bylo vyhodnotit dopad reformy slovenských drogových zákonů z roku 2005….

Detail článku

„Krátce před rozšířením EU v roce 2004 upozornilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) na problém koncepční různorodosti protidrogových politik představovaných jednotlivými kandidátskými zeměmi EU, zejména těmi z bývalého východního bloku, a zdůraznilo…

Detail článku

„Reakce na toto memorandum na sebe nenechala dlouho čekat. Již začátkem roku 1993 vláda zřídila Mezirezortní protidrogovou komisi (MPK), subjekt pověřený koncipováním a koordinací národní protidrogové politiky. MPK je v současnosti známa pod novým oficiálním…

Detail článku

„Porevoluční liberalizace Nově vzniklá Československá federativní republika začala po roce 1989 uplatňovat politiku, která odrážela touhu společnosti po odstranění represivních praktik v mnohých sférách života. Novelizace trestního zákona v roce 1990 přinesla řadu změn v předchozím…

Detail článku