11 Červen

Dopady legalizace ve společnosti – Přijetí společností a vliv na černý trh

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Jak plyne z mnou provedeného výzkumu, velká část veřejnosti s určitou formou legalizace souhlasí. Značná část z nich ovšem souhlasí pouze s legalizací pro léčebné účely. Také nebylo možné, aby můj průzkum (vzhledem k elektronické formě) rovnoměrně obsáhl všechny věkové skupiny obyvatelstva. Starších než 35 let bylo pouze 30 % respondentů a právě mezi staršími lidmi lze očekávat spíše konzervativní přístup spojený s odmítnutím legalizace. Pokud by se tedy o legalizaci konopí rozhodovalo v referendu, nelze předpokládat tak jednoznačný výsledek. Hodně by záleželo na formě legalizace. Pokud by šlo právní zakotvení legálnosti volného nakládání s konopím pro léčebné účely, lze předpokládat jasný úspěch. Pokud by se však hlasovalo o návrhu v podobě holandského modelu, šance na jeho přijetí bych viděl přibližně na 50 %.

Na druhou stranu právo zde není od toho, aby zcela reflektovalo názor společnosti v tom smyslu, aby se jí zalíbilo. Právo musí názor společnosti samozřejmě respektovat, naslouchat mu a určitým způsobem se mu přizpůsobovat, ale především musí fungovat a mít pozitivní výsledky právě pro společnost. Lidé si volí své zástupce, aby rozhodovali za ně. Tito zástupci jsou většinou vzdělanější a informovanější než široká veřejnost. A to je právě důvod, proč si je lidé volí. Politici mají zjistit, co je pro jejich voliče správné a podle toho rozhodovat. Z tohoto důvodu se domnívám, že i kdyby pro legalizaci nebyla zcela přesvědčivá většina široké veřejnosti, ale jejich zástupci by se domnívali, že je to pro společnost to nejlepší možné řešení, mělo by být konopí legalizováno. Až časem by se ukázalo, zda tento systém funguje nebo ne. Domnívám se, že pokud by fungoval, převážná část veřejnosti by se přiklonila k tomu, že zvolené řešení bylo správné.

Vliv na černý trh

Zákazy obecně jsou pro černý trh to nejlepší. Ukázalo se to již na začátku minulého století při prohibici alkoholu v USA a ukazuje se to i nyní v souvislosti se zákazem drog. Pokud je látka zakázaná, uživatel nemá jinou možnost, než poptávat ji na černém trhu. To s sebou přináší i riziko, že mu bude nabídnuta i droga mnohem nebezpečnější. Hodně států světa si tento fakt uvědomilo a dekriminalizací konopí se pokouší s černým trhem bojovat. Tato snaha se tedy jeví jako mnohem úspěšnější než pomocí zákazů. Nejúspěšnější boj proti černému trhu vůči jednotlivci proběhl nejspíše v Nizozemsku, kde se ho podařilo zlikvidovat z velké části. Černý trh s konopí tu však dále funguje a to díky paradoxu „back door problem“, tedy díky potřebám zásobování coffee shopů.

2016-08-29_201946

Domnívám se tedy, že legislativní systém alespoň částečné legalizace by černý trh s konopím značně oslabil. Pokud by se podařilo dosáhnout patřičné kvality a znatelně nižší ceny konopí než na černém trhu, a pokud by jeho uživatelé nebyli přehnaně šikanováni ze strany státu, bylo by možné ho i zcela zlikvidovat. Stejného názoru byla i necelá polovina z těch, kteří odpovídali na můj dotazník.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*