14 Srpen

Dostupnost a cena marihuany

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Ve světě i u nás je marihuana bezkonkurenčně nejužívanější drogou, kterou řadíme mezi tzv. „měkké“ drogy. Podle odhadů Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA) má zkušenost s marihuanou či jinými konopnými produkty přibližně 6 % dospělé populace. V Česku se roční spotřeba marihuany odhaduje nejméně na 10 tun. Nejoblíbenější je tato droga mezi mladými lidmi, jednak kvůli svému image, jednak kvůli dobré dostupnosti. Značná část produkce této drogy pochází ze soukromých políček a uměle přisvětlovaných květináčů jejich spotřebitelů.

Také Matoušek ve své knize uvádí, že život ve městech dává mladým lidem mnoho příležitostí k rizikovému trávení volného času (bary, herny, diskotéky) a mladým lidem jsou tak bez velkých překážek dostupné různé typy návykových látek.

V Evropské školní studii, která je zaměřena na průzkum v České republice se zjišťovala dostupnost drog u studentů. Celkem 70% dotázaných uvedlo, že je celkem snadné nebo velmi snadné obstarat si marihuanu. 60% studentů uvedlo, že by marihuanu koupili ve škole, 42% na ulici. Necelých 16% by nevědělo, kde marihuanu koupit.

Cena marihuany

Ve výroční zprávě Policie České republiky se uvádí, že k roku 2015 se pouliční prodej marihuany v Jihočeském kraji pohybuje od 40 – 300Kč/gram. Nejčastěji se tedy cena pohybuje okolo 200Kč. V roce 2014 je cena od 50-300Kč/gram. Cena se tedy pohybuje stejně, jako v roce 2015 okolo 200Kč.

Cena marihuany v rámci výzkumu

V rámci dotazníkového šetření jsem zjišťovala reálnou cenu za 1 gram marihuany v Českých Budějovicích a okolí. Otázka byla respondentům položena ve znění: Za kolik nakupujete obvykle 1 gram marihuany?

Téměř každý ze 41 respondentů uvedl jinou částku, která se od sebe však ve většině případů lišila jen minimálně. Tabulku pro přehlednost jsem tak u této otázky nevytvořila právě kvůli mnoha odpovědím, které byly velmi různorodé. Nejvyšší cenu však uvedli 2 respondenti, a to částku 300Kč/gram. Jeden z respondentů uvedl, že má marihuanu zadarmo a nejnižší částka byla 60Kč/gram. Ze všech uvedených hodnot vychází průměr 196,7 Kč/gram.

Reálně tak můžeme vidět, že se nám shoduje teorie s výzkumem, kdy výroční zpráva Policie České Republiky uvádí, že se cena za 1 gram marihuany pohybuje nejčastěji okolo 200Kč.“

Zdroj: KOTŠMÍDOVÁ, Kateřina. Finanční zdroje na nákup marihuany u mladistvých uživatelů. České Budějovice, 2017. Bakalářská práce. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, TEOLOGICKÁ FAKULTA, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce. Vedoucí práce Mgr. Monika Flídrová.

Poslat komentář

*