17 Únor

Drogová scéna – situace v České republice část 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Bylo zjištěno, že se také zvětšují rozdíly v kvalitě jednotlivých druhů drog podle úrovně distribuční sítě a prohlubují se konspirativní opatření výrobců a dealerů. Výrobny se stěhují do odlehlých míst a opuštěných objektů. Tento vývoj má vliv i na růst drogové kriminality. Uživatelé drog mají vyšší potřebu finančních prostředků na jejich opatřování a počet trestných činů majetkového a násilného charakteru stoupá. Do výroby a distribuce drog jsou zapojeni kriminální jedinci, kteří drogovou scénu dále kriminalizují. Rizikovou skupinou z hlediska zneužívání drog jsou podnikatelé a vrcholoví manažeři, kteří se snaží napomoci si tak k vyššímu výkonu. Zvyšuje se také zneužívání anabolik, jejich cena v poslední době klesá, a jsou tak dostupnější. Používají se i anabolika původně určená pro veterinární účely. Trestná činnost je zaměřena do oblasti fitness a kulturistiky. Důležitý je také poznatek, že v současné době mnoho uživatelů užívá více než jednu drogu. Průvodním problémem jsou problémy s alkoholem.

Česká republika patří v Evropě mezi země s nejvyšší prevalencí (podílem počtu jedinců trpících danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci) užívání většiny sledovaných drog s výjimkou těkavých látek. U konopných drog dosahuje ČR zdaleka nejvyšších prevalencí v Evropě, zkušenost s konopnými látkami má 45 % českých šestnáctiletých. Vyplývá to z mezinárodní zprávy školní studie ESPAD. Česko patří také mezi země, které vykazují u většiny sledovaných látek nejvyšší podíl studentů, kteří s nimi mají zkušenost. Mladí Češi jsou pak ve statistikách dokonce premianty – marihuanu jich kouří 18,5 %, nejvíc v EU. Blíží se jim jen mladí lidé v Dánsku, Francii a Španělsku, naproti tomu v Polsku po konopí sahá jen 12 % mladých, na Slovensku 7 % a v Rumunsku necelé 1 %. Podle poslední výroční zprávy EMCDDA Češi vedou také evropské statistiky v užívání pervitinu.

Podle posledních statistik si více než čtvrtina populace někdy „zahulila“. Konzumaci marihuany nebo hašiše přiznalo celkem 28 % respondentů. Osobní přímou zkušenost jich mělo 54 % ve věku 15-19 let, 55 % ve věku 20-29 let, ve věkové kategorii od 30 do 44 let to bylo 35 %, mezi lidmi od 45 do 59 let mělo přímou zkušenost s marihuanou či hašišem 15 % a mezi lidmi staršími 60 let jen 5 %. Celkem 26 % respondentů považuje užívání měkkých drog za přijatelné. Vyplývá to z výzkumu veřejného mínění CVVM, zveřejněného v červenci 2010 bez jakéhokoliv zájmu mainstreamových médií. Základní drogy jsou dostupné i v menších městech a jejich dostupnost se zvyšuje. Drogová kriminalita nejčastěji souvisela s pervitinem (50-70 %), následovaly konopné látky (20-30 %).

A aktuální informace nakonec: Statistici počítají do výkonu tuzemské ekonomiky i nelegální aktivity. Podle jejich odhadů se v roce 2011 za drogy v ČR utratilo 12,4 miliardy Kč. Na dotaz Novinek to uvedl Český statistický úřad (ČSÚ) v červnu 2014.“

Zdroj: MAHDALÍČKOVÁ, Jana. Víme o drogách všechno?. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-589-4. s. 19-20.

Poslat komentář

*