2 Říjen

Drogy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Nezařazené Komentáře: 0

„Původně byly za drogu označovány substance, kterým se přisuzovaly léčebné vlastnosti. Droga byla chápána ve smyslu léku, daný pojem vyvolával pozitivní konotace. Teprve v novověku začal mít pojem droga spíše pejorativní (hanlivý) význam. Má-li laická veřejnost konkretizovat, co je drogou, pak vyjmenovává většinou látky, jejichž držení je v našem právním systému nelegální. Je pak zcela pomíjeno, že denně je námi nebo našimi blízkými užíváno celé množství látek, které splňují charakteristiku drog.

Droga je totiž jakákoli psychoaktivní látka, která má potenciál závislosti. Za psychoaktivní neboli psychotropní látky jsou považovány ty substance, které následně po jejich užití vyvolávají změny v prožívání a chování jedince. Jinými slovy, pokud se uvedené látky dostanou do metabolického řetězce jedincovy látkové výměny, pak mají dopad na jeho psychiku. Zpravidla jsou jedinci užívány s cílem optimalizovat chod jednotlivých psychických funkcí nebo jej mají maximalizovat nebo mají dokonce vést k dosažení neobvyklých zážitků, kterých je jinými cestami obtížné, ne-li nemožné, dosáhnout.

Výše bylo řečeno, že droga vedle svých psychoaktivních účinků musí mít též potenciál závislosti, musí mít schopnost vyvolat závislost. Jednotlivé drogy se pak mezi sebou liší ve schopnosti neboli snadnosti vyvolat u jedince závislost. Existují látky, které vyvolávají závislost po několikaměsíčním užívání (vysoký potenciál závislosti), jiné však vyvolají závislost až po několikaletém pravidelném užívání (nízký potenciál závislosti). Kdybychom měli jmenovat drogu s nejvyšším potenciálem závislosti, asi by nás nenapadlo na jedno z předních míst řadit nikotin, který je obsažen v cigaretách.

Drogy můžeme rozdělit do těchto skupin:

Legální „drogy“:

Alkohol

Alkohol (ethanol) vzniká biochemickými procesy při kvašení ze sacharidů. Je to nejrozšířenější společenská droga a pije se téměř všude na světě. Časté užívání alkoholu může vést k trvalému poškození jater, zhoršuje i průběh některých onemocnění (např. cukrovky). Zpomaluje reakce a zabraňuje rychlému vyhodnocení krizové situace. U alkoholu se také objevuje tzv. „tunelový efekt“ – zmenšení zorného úhlu.

Nikotin

Hojně rozšířenou společenskou drogou je nikotin v tabáku. Kouření sušených a dále zpracovaných listů tabákové rostliny také škodí fyzicky. Především kouření cigaret bývá častou příčinou různých typů rakoviny. U kuřáků se brzy projeví tzv. tolerance, což je potřeba stálého zvyšování dávky k dosažení původního účinku. Také se může dostavit psychická závislost.

Kofein

Podobně jako nikotin je i kofein alkaloid. Získává se z listů čajovníků nebo plodů kávovníků. Kofein je také obsažen v kakau a v některých nealkoholických nápojích. Účinek kofeinu se projevuje stimulací mozkové činnosti, snižováním pocitu únavy a hladu. Při rozumné konzumaci kávy a čaje je denní dávka kofeinu přiměřeně malá.

Nelegální drogy:

Marihuana – tu všichni známe J.

Stimulacia (budivé látky): Tyto látky povzbuzují centrální nervovou soustavu. Řada z nich jsou léky na předpis.

Kokain

Kokain je alkaloid (ve formě prášku) a získává se z listů rostliny coca. Tato keřovitá rostlina roste v Peru a Bolívii. V minulosti se listy cocy používaly při náboženských obřadech ke zvýšení transu. Často se užívá jako dopingový přípravek ve sportu.

Crack kokain (krek)

„Krek“ se této droze říká pro zvuk, který vydává, když se kouří. Je to bílá nebo nažloutlá sraženina, která se vytváří při chemickém zpracování kokainového prášku. Formuje se pak do malých krystalků. Krek má vyšší koncentraci drogy než kokain.

Amfetaminy

Tyto drogy se rovněž vyrábějí synteticky a říká se jim „budíček“. Jsou to většinou kapsle, prášek nebo tablety. Mohou být polykány, inhalovány nosem nebo vpravovány injekčně. Kdysi se používali jako tablety na hubnutí.

Metamfetamin (pervitin)

Pervitin je jednou z našich nejznámějších domácích drog. Vyrábí se z efedrinu. Po rozpuštění je šňupán nebo vpravován injekčně. Jeho nebezpečím je i to, že kupující nemá záruku kvality.

Extáze (taneční droga)

Většinou vypadá jako neškodná pilulka či tobolka. Vyvolává značné stimulační účinky, takže konzument je schopen zvýšené fyzické aktivity, aniž by adekvátně pociťoval únavu, což může vést až ke kolapsu organismu následkem fyzického vyčerpání.

Tlumivé látky: Tyto látky jsou většinou předepisovány lékařem. Jsou tedy získávány nelegální cestou a zneužívány.

Opiáty

Lékaři tyto drogy používají k tlumení bolesti. Je to však mimořádně silná a nebezpečná látka a kromě potřeby zvyšování dávek se u nich vyvíjí i těžká závislost. Na černém trhu se jako drogy prodávají opiáty heroin, morfin a kodein. Opium, morfium a heroin se získávají z nezralých makovic máku setého.

Halucinogeny: Halucinogeny způsobují deformaci reality provázenou zvukem, čichem nebo hmatem.

Některé jsou přírodního původu, např. lysohlávky, jiné se vyrábějí laboratorně jako třeba LSD, což je bezbarvá krystalická látka.“

Zdroj: VOJTĚCHOVÁ, Jiřina. PREVENCE ZÁVISLOSTI NA MARIHUANĚ. České Budějovice, 2012. DIPLOMOVÁ PRÁCE. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE. Vedoucí práce PhDr. Marta Franclová.

Poslat komentář

*