4 Leden

Emfyzematózní buly a intersticiální onemocnění u kuřáků marihuany

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Beshay a spol. pozorovali na své chirurgické ambulanci ve Švýcarsku neobvyklý nárůst počtu mladých pacientů, kteří byli vyšetřeni pro pneumothorax a v anamnéze měli kouření marihuany. Analyzovali a ohlásili svá pozorování jako první a největší sérii případů spontánního pneumothoraxu u silných kuřáků marihuany. Byli také první, kteří zavedli termín „jointo‑rok“ ke kvantifikaci kouření marihuany. Radiografické nálezy z CT vyšetření hrudníku ukázaly velké apikální buly, až 12 cm, které nebyly přítomny u kontrol (pacienti s pneumothoraxem a negativní anamnézou kouření marihuany) během stejného časového období (2002–2004). V nedávné zprávě bylo hlášeno 36 případů apikálního bulózního plicního onemocnění připisovaného silnému kouření konopí u mladých dospělých.

2016-07-25_144118

Je zřejmé, že kuřáci marihuany provádějí hlubší nádechy a zadržují dech až čtyřikrát déle než kuřáci cigaret, někdy doprovázené Valsalvovými manévry, čímž mohou predisponovat k barotraumatu. Předpokládalo se, že tato technika kouření (spíše než konopí samotné) je zodpovědné za případy spontánního pneumothoraxu a bulózní plicní nemoci hlášené u mladých kuřáků marihuany. Nicméně vzhledem k rozšířenému užívání marihuany, ale pouze několika případům apikálních bul a pneumothoraxu uvedených v literatuře, je zřejmé, že se jedná o vzácné komplikace (pokud vůbec) kouření marihuany.

Kouření marihuany prokazatelně způsobuje intersticiální změny v plicích primátů, ale nenašli jsme žádné studie prokazující tento vliv u lidí. Fligiel a spol. nalezli intersticiální fibrózu při pitvě u 24 opic rhesus, které inhalovaly marihuanu. Je zajímavé, že intersticiální změny hlášené u kuřáků marihuany byly připisovány znečištění drogy mastkem, což je známá příčina pneumokoniózy a intersticiálních změn.“

Zdroj: JOSHI, Manish, Anita JOSHI a Thaddeus BARTTER. Marihuana a plicní onemocnění. 1. www.prolekare.cz, 2014.

Poslat komentář

*