3 Duben

Extrakce a přečištění hašišového oleje

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

„Při přípravě marihuany na extrakci se oddělí semena. Zbylý materiál se dobře rozdrolí, stonky se rozstříhají na krátké kousky. Marihuana musí být důkladně vysušena. Trouba se předehřeje na asi 120 °C, vypne se a „tráva“ se suší, dokud se snadno mezi dlaněmi nerozemne na prach. Materiál se drtí (např. v hmoždíři) až těsně před extrakcí. Rozemletá, rozdrcená marihuana by na vzduchu rychle ztrácela na potenci. Jemné rozdrcení je přitom nezbytné, neboť narušené buňky umožní účinné vyextrahování pryskyřice, resp. jejích účinných složek V první fázi extrakce se rostlinný materiál „vaří“ v organickém (extrakčním) rozpouštědle pod zpětným chladičem. Éterické oleje, cannabinoidy, chlorofyl a další extrahované složky se přitom uvolňují z rostlinné tkáně. V dalším kroku se pevná extrahovaná fáze marihuany nechá rozpouštědlem kondenzujícím na chladiči dostatečně dlouho promývat, přičemž dochází k vyluhování rozpustných složek a jejich oddělování od pevné hmoty Cannabis. Následně se organické rozpouštědlo odpaří z najímané směsi olejů a rozpouštědla. Získá se tak olej, prostý vody i organického rozpouštědla, připravený k užití. Na uvedené operace se používá běžná Soxhletova aparatura, popřípadě adekvátní zařízení, např. extrakční přístroj Tecator. Jako extrakčního činidla se používá kteréhokoliv z řady organických rozpouštědel – metylalkohol, etylalkohol, izopropylalkohol, petroléter, dietyléter aj.

Tímto způsobem získaný olej obsahuje mnoho složek, které ovlivňují chuť, vůni, barvu. Tyto vlastnosti mohou být někdy žádoucí a pro kvalitu produktu příznivé. Jejich odloučením se sice dále zvýší potence materiálu, ale úměrně se sníží výtěžnost. Z různých důvodů se ovšem někdy k čistění (purifikaci) cannabisového oleje přistupuje. Postupuje se při tom následovně: olej získaný předcházející extrakcí se rozpustí v pětinásobném hmotnostním množství etylalkoholu a je smíchán s vodou o stejném objemu. Přidá se petroléter v polovičním objemu, než je objem vody. Rozpouštědla se aplikují chladná. Asi pětadvacetkrát se směs protřepe v extrakční nálevce nebo v láhvi s uzávěrem se dvěma otvory na výstup (jeden k uvolňování přetlaku par z rozpouštědel a druhý k odsávání vrstvy petroléter-oleje do jímací lahve) a nezapomene se po každém protřepání uvolnit přetlak. Poté se nechá směs až půl hodiny v klidu. Zřetelně se oddělí tři vrstvy. Spodní vrstva obsahuje vodu a v ní rozpustné složky (některé dehtové látky), střední vrstva, obvykle jen velice úzká, je emulzí vosků, petroléteru a vzduchových bublinek. Horní fáze je přečištěný olej rozpuštěný v petroléteru. Tato vrstva se oddělí a do spodních dvou se opět přidá petroléter k opakované extrakci. Ten to postup se provádí několikrát, éterové frakce se spojují. Rozpouštědlo se z tohoto podílu následně oddestiluje a získá se rafinovaný olej vysoké čistoty.

hasisoil2

Příprava „medového oleje“

„Medový“ olej je jedním z nejpotentnějších a nejoblíbenějších extraktů Cannabis, zvaných cannabisové oleje. Je to hustá, průsvitná, tmavě jantarová olejovitá tekutina. Konzistence a vzhledu je dosaženo odstraněním barevných příměsí další opakovanou extrakcí přečištěného cannabisového oleje petroléterem. Postupuje se tak, že cannabisový olej se rozpustí v desetinásobku svého objemu v alkoholu. Do roztoku se přidá dávka aktivního dřevěného uhlí v množství rovném polovině hmotnosti oleje. Po odfiltrování pevného podílu, na nějž se pigmenty navázaly, se alkohol odpaří na olejové lázni. Zbylá olejovitá tekutina má vzhled a konzistenci medu.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*