9 Únor

Fascinující svět kratomu – Historie a význam této tropické rostliny

Autor: admin Kategorie: aktuality Komentáře: 0

V poslední době čím dál známější a snadno dostupný produkt s povzbuzujícími a zároveň i tlumícími účinky, který nese název kratom. Zájem veřejnosti o kratom v posledních letech stoupá zejména u mladších ročníků třeba studentů, kteří mají pocit, že je čeká náročné období v souvislosti např. se zkouškovým obdobím, ale klidně i u starších ročníků čili u lidí, kteří mohou mít pocit, že je na ně třeba v pracovním prostředí vyvíjen tlak ohledně jejich produktivity. Další skupinkou lidí bez ohledu na věk jsou uživatelé, kteří chtějí jen něco vyzkoušet ze zvědavosti a pro zpestření dne, a tak ke svému experimentování použijí právě třeba kratom, jelikož jeho pořízení nemůže být jednodušší.

Co je to kratom a kde se vzal, jaké existují druhy kratomu a jak mohou různé druhy kratomu působit na lidský organismus? To vše se dozvíte v tomto článku.

Co to je kratom – historie a původ

Možná si říkáte, co to ten kratom vlastně je a odkud se vzal v České Republice. Kratom je strom odborně nazývaný Mitragyna speciosa, který se vyskytuje zejména v jihovýchodní Asii konkrétně v oblastech Thajska, Indonésie, Malajsie a Vietnamu. Kratom se v těchto zemích nachází v tropických deštných lesích a dorůstá výšky až 25 metrů.

Původně byl kratom využíván místními obyvateli v zemích ve kterých se kratom vyskytuje pro rituální obřady tamních domorodců. Dále byl využíván při těžké práci na polích pro jeho povzbuzující účinky a snížení únavy, ke zmírnění bolestí, ke zlepšení imunity nebo třeba zlepšení nálady. Tito lidé užívali kratom různými způsoby. Nejčastěji ale žvýkáním čerstvých kratomových listů nebo si z usušených listů vyráběli čaj.

Podoba v jaké naleznete kratom dnes v obchodech v západních zemích jsou nejčastěji nadrcené listy na jemný prášek. Listy z kratomu obsahují látky tzv. alkaloidy jako jsou hlavně mitragynin, 7-hydroxymitragynin a speciofin. Po užití kratomu dochází v našem těle k reakci opioidních receptorů v mozku právě s obsaženými alkaloidy v kratomu. Díky této interakci dochází k účinku kratomu na náš organismus. Jaké mohou být účinky kratomu se dozvíte níže.

Různé druhy kratomu

Velmi často se setkáte s kratomem, jehož název označuje místo ze kterého pochází např. Green Bali, White Borneo nebo třeba Red Thai. Existuje však mnoho dalších druhů kratomu a zároveň také mnoho různých účinků. Dostupné zdroje uvádí, že podle toho jaký druh kratomu zvolíte, takové budou jeho pravděpodobné účinky. Každý druh kratomu má jinou kombinaci a  množství účinných látek neboli alkaloidů. Na účinek kratomu může mít vliv např.:

– Geografický původ – veškerý kratom pochází sice z jihovýchodní Asie, ale v jejích různých částech má kratom také různé podmínky ke svému růstu. Zde hrají roli faktory jako jsou půda, klima a prostředí.

– Kombinace alkaloidů – jak jsme si již vysvětlili, alkaloidy jsou látky, které účinkují s našimi opioidními receptory v mozku a proto na nás kratom zanechává své účinky. A právě tyto alkaloidy obsahují různé druhy kratomu v odlišném množství a v jiném poměru.

– Barva listů – Některé druhy kratomu mohou mít i odlišnou barvu listů. Barvu koncového produktu mohou ovlivnit různá stádia zpracování a jeho původ. Podle barvy se dá určit třeba úroveň oxidace a chemické profily kratomu.

– Zpracování listů – Než se dostane kratom do své konečné podoby může projít různými způsoby zpracování. Mezi nejčastější z nich patří sušení, mletí a fermentace. Všechny tyto metody zpracování mají také vliv na vlastnosti kratomu.

Mezi nejčastější druhy kratomu však patří zelený kratom, bílý kratom, zlatý kratom, červený kratom nebo třeba žlutý kratom.

Účinky kratomu

Podle druhu kratomu, který si vyberete se dá předpokládat také to, jak na vás bude kratom působit. Myslete však na to, že se jako jedinci od sebe navzájem lišíme a co na jednoho působí tak či onak, na druhého může působit jinak. Dalším kritériem, který hraje roli v tom, jak na vás kratom bude působit je třeba váš celkový zdravotní stav, kvalita kratomu a hlavně užité množství kratomu. Všeobecně je známo, že čím nižší dávky kratomu, tím více jsou pravděpodobné spíše jeho povzbuzující účinky a naopak čím větší množství kratomu, tím spíše se mohou dostavit naopak jeho tlumící účinky.

Na ukázku různorodosti účinků kratomu uvedeme pár nejčastěji prodávaných druhů kratomu a jejich účinky:

Zelený kratom – při užití správného množství zeleného kratomu uživatelé nejčastěji uvádí jako jeho účinek vyvážený poměr stimulace a relaxace. Mírné zvýšení energie a lepší koncentraci a pozornost.

Bílý kratom – někteří uživatelé uvádí, že bílý kratom je pro ně vhodný zejména při ranním použití, dodává jim výraznou dávku energie, zlepšuje náladu a výkonnost.

Červený kratom – tento kratom má naopak spíše uvolňující, relaxační až tlumivé účinky. Může pomoci při usínání a nebo ho někteří užívají pro úlevu od bolestí a k uvolnění svalů.

– Zlatý kratom – zlatý kratom mívá dlouhodobější účinky v podobě vyváženosti mezi povzbuzením a uvolněním. Je tedy ideální pokud potřebujete jen mírně povzbudit a zároveň se udržet v klidu.

– Kratom z oblasti Borneo – tento kratom většinou působí dlouhodobě a jeho účinky jsou vyváženou kombinací uvolnění a stimulace s potenciálem působení proti bolestem.

Většina druhů kratomu začne působit 15-30 minut po konzumaci a vrchol účinků se dostaví cca po 1-2 hodinách od začátku působení. Jak dlouho bude kratom působit však záleží na druhu kratomu, užitému množství a v neposlední řadě také vaší osobní toleranci na kratom.

Dávkování kratomu

Dávkování kratomu závisí na tom, zda jste uživatel, který po kratomu sáhne jednou za čas čímž minimalizujete riziko vytvoření tolerance na účinné látky v kratomu tedy alkaloidy. Pokud jste dlouhodobý a pravidelný uživatel vaše tělo si dříve či později vytvoří na látkách v kratomu toleranci a proto je poté nutné množství užívaného kratomu navyšovat a navyšovat což samozřejmě není ideální.

Všeobecně se dá dávkování kratomu rozdělit do čtyř základních rozmezí:

– Nízká dávka – Na začátek se uvádí jako vhodná dávka 1 – 2 gramy. Jedná se o bezpečnou dávku pro začínající uživatele, kteří pomocí ní zjistí, jaká je jejich individuální citlivost na kratom. Při užití této dávky můžete očekávat mírný povzbudivý efekt.

– Střední dávka – Za střední dávku kratomu jsou považovány 2 – 4 gramy. Tyto dávky mohou zkusit uživatelé, kteří již mají s kratomem nějaké zkušenosti. Při užití této dávky se obvykle dostaví vyvážený efekt povzbuzení a zároveň uvolnění.

– Vyšší dávka – Vyšší dávka kratomu je 4 – 6 gramů. Tyto dávky obvykle způsobí silnější účinky kratomu a to zejména v případě potřeby úlevy od bolestí či zánětu a celkového uvolnění.

– Vysoká dávka – Vše nad 6 gramů je považováno za vysokou dávku kratomu. Rozhodně toto množství nezkoušejte pokud jste začátečník, ale nechte to spíše na zkušenější uživatele. Vysoké dávky kratomu způsobují silnější sedaci a zároveň zvyšujete riziko výskytu nežádoucích vedlejších účinků.

Pro bezpečné užívání kratomu je klíčové dodržování doporučených dávek a naslouchání vlastnímu tělu a jeho reakcí na užité množství konkrétního druhu kratomu.

Jaká jsou rizika užívání kratomu – hrozí závislost?

Ačkoli dle účinků kratomu uvedených výše se může zdát, že na kratomu není nic špatného, má i tento přírodní produkt své negativní vlastnosti. Mezi nejčastěji uváděná rizika související s užíváním kratomu patří:

– Abstinenční příznaky – kratom se rozhodně nedoporučuje užívat pravidelně a dlouhodobě. Při častém užívání se totiž po vysazení mohou dostavit abstinenční příznaky tzv. kratomový absťák, během kterého může docházet až k zimnici, nespavosti, nervozitě, třesu v končetinách atd., podobně jako je tomu u vysazení jiných drog.

– Závislost – v kratomu jsou obsažené látky, díky kterým může začít vznikat závislost a to jak psychická tak fyzická. Příliš časté užívání s nadměrně vysokými dávkami mohou přispět ke vzniku závislosti na kratomu. Navíc při pravidelném užívání kratomu může vznikat tolerance na účinné látky a proto je následně nutné dávky zvyšovat.

– Vedlejší účinky – Ne každému může kratom vyhovovat. Citlivý jedinci mohou mít po užití kratomu vedlejší účinky mezi které patří např. nevolnost, zvracení, ztráta hmotnosti a problémy s játry. V krajním případě dokonce selhání ledvin.

– Interakce s léky – pokud užíváte kvůli svému zdravotnímu stavu nějaké léky, může dojít k interakci látek obsažených v lécích a v kratomu, což může zvýšit pravděpodobnost, že dojde k nežádoucím účinkům.

– Psychické problémy – Pokud někdo užívá kratom v nadměrných dávkách, hrozí u těchto jedinců psychické problémy, změny nálad a podrážděnost.

– Nebezpečí kontaminace – Pokud už se rozhodnete, že vám tato rizika za vyzkoušení kratomu stojí, volte ověřené prodejce u kterých můžete předpokládat, že produkt není kontaminovaný těžkými kovy, bakteriemi a nečistotami.

Vím, že to jste asi vědět nechtěli, ale ano, opravdu je možné na kratomu být závislý. Během snahy o vysazení kratomu se může objevit absťák neboli kratomový absťák, který každý člověk snáší jinak. Někdo hůře, někdo si s ním poradí bez větších problémů.

Nejčastějšími příznaky absťáku na kratom jsou během prvních dní vysazení neklid, bolest svalů, nespavost, úzkost a nervozita či podrážděnost. V závislosti na tom, jak dlouho jste kratom užívali a v jakém množství, se bude odvíjet, jak dlouho tyto abstinenční příznaky potrvají. U někoho trvají i několik dní, ale mohou trvat i déle. Pro někoho může být snaha o odvykání kratomu tak náročná, že si zkrátka musí říct o pomoc ať už přátel, rodiny nebo zvážit pomoc odborníků. V případě potřeby vám může lékař předepsat léky na zmírnění abstinenčních příznaků.

Předávkování kratomem

Samozřejmě k předávkování kratomem dochází jen ve výjimečných případech, ale buďte obezřetní a dodržujte doporučená dávkování a nekombinujte kratom s dalšími látkami.

Při nadměrném užívání kratomu se mohou objevit nepříjemné stavy, které doprovází zvracení, závratě, zmatenost, extrémní ospalost, respirační potíže a výrazné zpomalení srdečního tepu. V extrémních případech může dojít i ke ztrátě vědomí. Pokud se cítíte velmi zle po užití kratomu je lepší raději vyhledat lékařskou pomoc, která určí závažnost situace a rozhodne o potřebných opatřeních.

Je kratom legální a kde ho koupit?

V různých částech světa je kratom brán s trochu odlišným přístupem. V některých zemích je kratom považován za zakázanou látku a není tedy legální, zatímco v jiných zemích legální je. Seznamte se tedy raději předem s aktuálně platnými zákony v dané zemi.

Co se týká legálnosti kratomu v ČR je jeho prodej legální, ale není schválený jako potravina a není určen ke konzumaci.

Největší nabídku kratomu v zemích, kde je jeho prodej legální, naleznete na internetových obchodech, kde prodejci nabízejí kratom v podobě sypkého prášku, tablet, extraktů nebo jeho listů. Jak už to tak bývá, výrobci jsou velmi vynalézavý a díky tomu se dá v dnešní době sehnat dokonce i kratom s různými ovocnými příchutěmi. Další možností, kde se dá kratom sehnat jsou kamenné prodejny jako např. Weedshopy, Smoke shopy či obchody s konopím, kde často naleznete i další kontroverzní produkty jako např. HHC květy či různé konopné oleje.

Na kratom ale můžete narazit i v obchodech, kde by jste to rozhodně nečekali. A v neposlední řadě, zejména v České Republice, se dá kratom sehnat i v prodejních automatech.

V ČR také proběhl návrh na regulaci prodeje kratomu, ten je ale zatím beze změn a platí tak stávající pravidla pro jeho prodej.

Poslat komentář

*