16 Listopad

Filadelfie se stala největší městem s dekriminalizovanou marihuanou v USA

V červnu 2010 Filadelfie učinila první malý krok k dekriminalizaci marihuany s programem nazvaným SAM – obhajujícím držení malého množství ne-zdravotní marihuany. Pod tímto programem bylo držení méně než 30 gramů marihuany trestáno pouze zatčením, pokutou 200 USD a tříhodinovou lekcí o drogové závislosti. Jako pokus o dekriminalizaci, tento krok hrozivě neuspěl a ve Filadelfii bylo zatčeno ročně přes 4000 lidí.

V září, starosta Michael Nutter, konečně souhlasil s podpisem dekriminalizačního zákona, který prošel Radou města Filadelfie již v květnu. Podle nových nařízení, je odnětí svobody za držení malého množství marihuany konečně mimo hru.  Na rozdíl od jiných měst, kde se mluví o krocích směrem k legalizaci, tady se to skutečně děje.

Jedno z takových měst, Chicago, změnilo zákon v roce 2012, tak aby nehrozilo povinné zatčení za držení malého množství marihuany. Místo něj má policie možnost vypsání pokuty 250 – 500 USD. Naneštěstí, podle studií Rooseveltovy University, 93% případů stále končí zatčením.

Nový zákon ve Filadelfii tento problém řeší tím, že povoluje pouze finanční tresty s nulovou možností trestního záznamu. Pokud držíte méně, než 30 gramů můžete být potrestáni pokutou ve výši 25 USD. Podle stránek místních zpráv Filadelfie, bylo v červenci zatčeno za držení malého množství marihuany 264 lidí (ano během jednoho měsíce) – to znamená již po volbě Rady města. Po finálním schválení tohoto zákona, toto číslo musí spadnout na nulu.

Willie Nelson

Willie Nelson

Po několika měsíčním zdržování nakonec starosta Nutter podepsal, stalo se tak tedy před posledním možným termínem 11. září. Učinil tak na základě toho, že Rada města odsouhlasila extra pokutu 100 USD za požívání marihuany na veřejnosti.

Vlastnictví a užívání marihuany bylo ve Filadelfii legální už roky… pokud jste byli bílí,“ řekl Kenney Mickovi. “Pokud čekáte na koncert Willieho Nelsona nebo Phish, nebo se jen jdete pobavit na party, nebyli jste vlastně nikdy zatčení za držení.“

Města po celé zemi jednoduše dekriminalizují držení, Filadelfie s populací více než 1.5 milionu patří k největším z nich. Je to páté největší město USA vůbec. Naneštěstí stát Pensilvánie stále nemá žádné podobné zákony o marihuaně.

V blízké době bude muset Rada města Filadelfie zákon ještě jednou prověřit a doplnit, ale jeho podpis a platnost jsou mimo debatu.

Článek je volným až svévolným překladem:

http://marijuana.com/news/2014/09/philadelphia-becomes-the-largest-u-s-city-to-decriminalize-marijuana/

Poslat komentář

*