13 Červen

„Hon na chytré“ v Polsku aneb Odvrácená strana prohibice – chemie místo trávy

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„V Polsku byly a jsou tzv. „smart drugs“ neboli „chytré drogy“ extrémně populární. Není divu, když konzumenti konopí a jiných nelegálních drog jsou velice přísně postihováni. Polské protidrogové zákony jsou nehledě na Bělorusko nejhorší v celé Evropě. Již více než desetiletí se za držení nelegální substance putuje nejméně na 3 roky do vězení. Podmínečné odsouzení se vyskytuje pouze v 10 % všech případů. Koncem roku 2010 rozpoutala vláda „hon na chytré“ v bezprecedentní míře. Pojďme se tedy k našim polským sousedům podívat – kolegové z německého Hanfjournalu (HaJo) před časem vyzpovídali šéfredaktora sesterských konopných novin Spliff právě na téma smart drugs.

Ahoj Lutek.

Ahoj Michale. Dostalo se k nám, že se u vás zavírá hodně smart shopů.

Prodávaly tyto krámy nelegálníprodukty?

Ne. V několika shopech byly nalezeny produkty, které byly nedávno prohlášeny za nelegální. Nicméně poté, co byly některé „smarts“ zakázány, začaly obchody prodávat nové produkty z chemických laboratoří. Tyto nové produkty byly samozřejmě silnější, jejich užívání nebylo podloženo dostatečnou zkušeností a mnohé ani neměly pořádné označení. Některé z těchto substancí se skutečně jevily jako velice nebezpečné, vyskytly se dokonce incidenty, které měly pro několik mladistvých smrtelné důsledky. Člověk by však měl neustále myslet na to, že legální drogy a substance denně zabíjí mnohem více lidí. Nejsou k dispozici žádné lékařské zprávy týkající se toho, na co tito lidé zemřeli – zdali v důsledku míchání drog, předávkování či z jiné příčiny. Nicméně média stejně vzápětí vyvolala velkou paniku. Většina lidí v naší zemi má strach z věcí, které neznají, nechce se jim přemýšlet a dělají jednoduché a unáhlené závěry. Úřady poté označily směs na kouření s názvem Taifun za nebezpečnou a vyslaly úřady na ochranu zdraví pozavírat všechny obchůdky, resp. všechny, které nabízely Taifun nebo „podobné“ produkty, cokoli už to bylo. Existující zákon toto sice povoluje, ale rozhodnutí bylo i po formální stránce úplně špatné: provozovatelům shopů např. nebylo dopředu vůbec komunikováno, nemluvě o rozhodnutí samotném, že se týká i „jiných“ produktů. Kromě toho upozorňovali soudci a právníci na to, že zákaz obchodování se zdraví ohrožujícími substancemi ošetřují již stávající zákony. Přesto že jsou „bohužel“ zas a znovu nuceni tento fakt dokazovat před soudem. Politici se ohlíží jenom na výsledky průzkumů, a proto neprodleně ještě jednou novelizovali jen nedávno veřejnosti představený plánovaný protidrogový zákon. Díky novele pyšně prezentované jako jeden z nejpřísnějších zákonů ve světovém měřítku lze nyní definici psychotropních substancí téměř libovolně rozšířit (s výjimkou již regulovaného alkoholu a tabáku, ale také např. kávy, rozpouštědel nebo třeba muškátového oříšku).

Kolika obchůdků se toto týká?

Zhruba tisíce. Bylo třeba povolat pár stovek pracovníků zdravotnického úřadu, jakož i několik tisícovek policistů.

Existují ještě shopy? Pokud ano, co teď nabízejí?

Spliff: Ve své podstatě zmizely. Několik jich ještě prodává přes internet, několik pokračuje ve formě head shopů.

Které substance byly od doby otevření prvních shopů zakázány?

Na jaře roku 2009 bylo zakázáno BZP (N-benzyl-piperazin; 1-benzyn-1,4-diacecyklohexan dihydrochlorid), jakož i umělé kanabinoidy, peyote kaktus, kava kava, šalvěj divotvorná, ibogain, ipomea spp (povijnice) i několik lehce psychoaktivně působících rostlin jako dagga. Posledně jmenovaná proto, že je obsažena ve Spice. Z tohoto důvodu měli v plánu zakázat i vodní lilii a modrý lotos, nebyli ale schopni správně napsat jejich latinský název. Mefedron pak byl zakázán spolu s několika JWH látkami a s HU-210 (umělými kanabinoidy). Nic z toho ale nedokázalo zastavit prodej – v laboratořích jsou produkovány nové, silnější substance. Lidé očividně nechtějí jen tak přestat brát drogy nebo uvěřit, že kofein, alkohol a tabák jsou „dobré“, a všechny ostatní substance špatné. V dlouhodobém výhledu bude vždy poptávka řídit nabídku.

Jaké jsou šance postižených obchůdků před soudem?

Těžko říct, stěží se někdo brání. S jednou výjimkou: 23letý majitel největší obchodní sítě s názvem Dopalacze vyvěsil protialkoholické plakáty, označil celou akci za ilegální a jednoduše opět otevřel nový obchod. Vzápětí byl zadržen, odpovědný soudce ho ale propustil na svobodu a prohlásil, že tomu tak bude až do soudního procesu. Jedná se o mocenskou hru, zadržení majitele bylo jednoznačně ilegální, bylo ustoupeno veřejnému nátlaku. Majitel je připraven odvolat se až k nejvyšší instanci, v případě potřeby až do samotného Haagu.

Jak se veřejné mínění k této akci staví?

Zhruba 90 % ji podporuje. Většina lidí si je přesto vědoma, že byla ilegální, ministerský předseda dokonce prohlásil, že jednal na „hranici legality“. Předtím se objevila procesí věřících: na malých městech táhli lidé od kostelů ke smart shopům a drželi tam stráž, aby nabádali ke slušnému chování, na školách se organizovaly „spontánní“ anti-smart happeningy. Dokonce i několik reggae muzikantů a konopných aktivistů chytré drogy veřejně zavrhlo. Já osobně se domnívám, že nerozpoznali, že se jedná vlastně o již tak silně omezená občanská práva, jakož i o osobní svobodu. V médiích se kritika téměř nevyskytovala, s výjimkou několika větších pravicových nebo pravicově-liberálních (my ani jiné velké nemáme) časopisů. Mohli jsme se v nich dočíst, že samotný zákaz „smartů“ byl pozitivním počinem, méně již ale způsob provedení. Hon na čarodějnice není vhodným prostředkem a drogová legislativa je všeobecně tvrdá, potvrdil i mluvčí Polish Drug Policy Network (PSPN – polská nevládní organizace).

Věříš, že se tohle všechno v budoucnu odrazí v konopné legislativě?

Kuriózní je, že starý protidrogový zákon se předělává již 2 a půl roku. Cílem novely měla být alespoň částečná dekriminalizace konzumentů marihuany. Ještě stále se plánuje, že státní zastupitelství upustí od zahájení procesu v případech malého množství pro vlastní spotřebu. Kromě toho by se již neměly konat pouliční hony na huliče, domovní prohlídky a/nebo vězení pro konzumenty. Šance, že tento návrh projde, si stojí zhruba 50 na 50, ale zrovna téma drogové politiky je velice sporné. Akce konopných aktivistů dosáhly mezitím celonárodní popularity a stále více expertů a středově pravicových novin hlasitě volá po konci kriminalizace konzumentů. Ze všech nejvíce deník Gazeta Wyborcza. Jsem příjemně překvapen, vypadá to, že chtějí naši konzervativní společnost vychovat k liberalismu, náboženskému nadhledu a toleranci. Tak nějak liberálně-republikánsky. Už je skutečně čas na modernizaci, veřejné mínění a soudy jsou slyšet hlasitěji. I přesto ještě budou tisíce lidí muset trpět stávající situací, než dojde k opravdovému posunu paradigmatu.

Moc děkuji za rozhovor. Měj se hezky.

Díky, zdravím všechny čtenáře a čtenářky!“

Zdroj: Konoptikum. 2011, 2011(23).

Poslat komentář

*