6 Duben

Izomerizace cannabinoidů

Autor: admin Kategorie: aktuality, Pěstování konopí Komentáře: 0

Hašišový či cannabisový olej získaný jako základní extrakt, dále purifikovaný nebo ve své nejčistší podobě „medového“ oleje, obsahuje jako hlavní psychoaktivní složku tetrahydrocannabinol. Dva další komponenty jsou sloučeniny THC příbuzné, ale fyziologicky neaktivní, a podle míry rafinace jsou zde obsaženy další složky pryskyřice, které ovlivňují olej v chuti, vůni a popřípadě i barvě. Kvalita cannabisového extraktu je dána kvalitou výchozí suroviny, tj. především její potencí. Měřítkem jakosti oleje je vysoký obsah THC. Již víme, že THC vzniká z CBD. Při této reakci dochází k zdánlivě jen malým strukturálním změnám, které ovšem mají z fyziologického hlediska dalekosáhlé následky. V kyselém prostředí za pomoci tepla dochází v molekule CBN k vytvoření vazby mezi atomy kyslíku a uhlíku na pozici 6, čímž se uzavře třetí kruh mezi dvěma aromatickými. Tento proces, nazývající se izomerizace, může pokračovat dále přemístěním dvojné vazby mezi atomy uhlíku 9 a 10 (delta-9-THC) mezi uhlíky 8 a 9 (delta-8-THC). Průběh, resp. stupeň průběhu těchto reakcí závisí na podmínkách reakce – za mírnějších podmínek při nižších teplotách a za působení méně koncentrovaných kyselin se reakce zastaví ve fází delta-9-THC, za „drsnějších“ podmínek vzniká více podílu formy delta-8-THC. Z této informace logicky vyplývá, proč se v přírodním materiálu vyskytuje delta-8-THC jen minimálně. Již bylo řečeno, že dosud nebyly zjištěny zásadnější rozdíly mezi těmito dvěma cannabinoidy ohledně jejich účinků na lidskou psychiku. Není tedy příliš zásadní, jaký vzájemný poměr v obsahu THC obě složky zaujímají. Vše je ve skutečnosti samozřejmě poněkud složitější, neboť reakci může ovlivnit více faktorů. V zásadě se proces izomerizace provádí v následujících krocích: cannabisový olej se rozpustí v etanolu nebo metanolu (v hmotnostním poměru 1:1). Po kapkách se přidává koncentrovaná kyselina sírová (kapka kyseliny na každý gram oleje, obě reagencie zcela bez vody). Směs se povaří pod zpětným chladičem asi 2 hodiny. Poté se smíchá se stejným množstvím vody a extrahuje s petroléterem (v polovičním objemu vzhledem k přidávané vodě) a postupuje se jako při purifikaci oleje. K éterovému podílu se přidává ve čtyřnásobném objemu 5% roztok uhličitanu sodného. Tímto způsobem lze zvýšit potenci hašišového oleje až dvakrát, a někdy se uvádí, že i vícekrát.

izomcenna2

Molekula THC

Alespoň stručně je zde třeba poznamenat, že kromě uvedené izomerizace existuje i další způsob zvýšení potence extraktu z Cannabis. Ve formě octanu jsou oba THC ještě účinnější ve svých psychoaktivních účincích než ve své běžné (ovšem neutrální, nikoliv kyselé!) podobě. Uvádí se dvojnásobný účinek. Zajímavé je asi půlhodinové oddálení rauše po požití. Olej se vaří pod zpětným chladičem s acetanhydridem, poté se extrahují aktivní látky do etylalkoholu. Směs se přečišťuje podle dříve uvedeného způsobu. Pracuje se s acetanhydridem, pročež nelze z důvodu nebezpečí exploze pracovat mimo digestoř. To ostatně platí pro většinu operací zde naznačených. Důrazně upozorňuji, že uvedené návody slouží k základní informaci odborníkům, nejsou však pracovními postupy ke konkrétnímu provedení reakcí. Provádět se mohou pouze ve speciálních aparaturách, za mimořádných opatření z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany, neboť se jedná o nebezpečné jedy, žíraviny, hořlaviny, výbušniny. Tyto práce lze bezpečně provádět pouze na zavedených pracovištích pod odborným vedením.“

Zdroj: DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně. 3., dopl. vyd. Praha: Maťa, 2010, 173 s. Matamata. ISBN 978-80-7287-136-0.

Poslat komentář

*