14 Září

Izraelské zkušenosti s léčebným využitím konopí 1 část

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Prof. Hanuš představil zkušenosti s léčebným využíváním konopí v Izraeli. Konopí zde bylo registrováno jako lék – zatím pouze pro paliativní léčbu – v roce 1999. Pro kauzální léčbu nemocí dosud nejsou k dispozici odpovídající klinické studie, nicméně se na nich pracuje. V Izraeli si konopí nepěstují sami nemocní, ale dvě neziskové firmy, které k tomu mají státní licenci a musejí dodržovat přísné normy v péči o rostliny. Jde o to, aby byly vypěstovány kvalitní léčebné drogy, proto se každá rostlina pěstuje odděleně, a je jí věnována každodenní pozornost. Podmínky pro pěstování rostlin konopí jsou přesně stanoveny a kontrolovány. Jsou pěstovány v klimatizovaném prostředí, se stanovenou vlhkostí, teplotou a světlem, je zajištěna stálá cirkulace čerstvého vzduchu. Jde o naprosto „sterilní“ prostředí. K samotné léčbě pacientů jsou používány palice rostlin, ve kterých je vysoká koncentrace kannabinoidních látek.

K léčbě jsou využívány rostliny s velmi vysokým obsahem (cca 17, nejméně však 11 %) hlavní účinné psychotropní látky – delta-9-THC. Na tomto místě prof. Hanuš zdůraznil: „Důležitý je právě vysoký obsah tetrahydrocannabinolu, protože běžné konopí tak neléčí. K tomuto objevu zřejmě přispěli ti, kteří marihuanu pěstovali nelegálně a dokázali vypěstovat odrůdy, které mají vysoký obsah tetrahydrocannabinolu“. Výrobní náklady na 1 gram jsou asi 30 Kč. Izraelští pacienti původně dostávali od státu zdarma 200 gramů měsíčně, nyní dostávají 50 gramů, množství, jež se ukázalo jako dostatečné. Do roku 2005 bylo vydáno povolení pro léčbu konopím jen 10 nemocným, v současnosti již 2000 pacientům a v nedaleké budoucnosti půjde až o 40 000 osob. Licenci k povolení léčby konopí má jenom lékař. Odborný lékař dá nejprve pacientovi doporučení, které musí následně schválit ministerstvo zdravotnictví. Teprve potom může pacient od licencovaného lékaře získat předpis na léčebné konopí. To si pacienti na předpis vyzvedávají v licencovaném obchodě v Tel-Avivu. Pokud někdo žádá o povolení léčby konopím na nemoc, pro niž taková léčba není v Izraeli schválená, musí ministerské komisi předložit co největší počet vědeckých prací, které prokazují, že konopí na tuto nemoc působí. Komise práce prostuduje a případně schválí, aby se pacient mohl konopím léčit.

izzkusle2

Izraelští pacienti léčebné konopí především kouří, což přináší okamžitou úlevu. Asi 7 % pacientů v Izraeli používá výtažek z konopí. Dětem s rakovinou se konopí podává zapečené do koláčů. To bylo vyzkoušeno u více než 600 dětí, které konopí používají k potlačení dávení a zvracení při chemoterapii. U dětí to působí stoprocentně. Vedle rostlinného konopí se v Izraeli léčí i čistými látkami, tetrahydrocannabinolem a cannabidiolem. Čistá látka se rozpouští v olivovém oleji a pacient si ji dává v kapsli pod jazyk.“

Zdroj: RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika: Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře. 1. Praha: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK a VFN, 2010.

Poslat komentář

*