4 Listopad

Jíst nebo kouřit konopí?

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

Určitě si každý z nás zpočátku položil otázku, jestli je lepší kouřit trávu nebo ji přijímat v potravě. Kouření patří k jednomu z mnoha starodávných rituálů lidstva a praktikuje se snad všude, v primitivních ale i vysoce kultivovaných společnostech. Kdo z nás může říci, jestli se jedná o přirozenou věc, či nikoli? Podle některých zastánců konopí jde o genetickou nezbytnost, jako je například pro pavouka soukání jemného vlákna v pavučinu. Avšak je obecně známo, že není úplně ku prospěchu inhalovat velké množství škodlivin. Horko, ostrý kouř a dehet z jakéhokoliv materiálů, ať už jde o tabák, marihuanu či jemné byliny, dráždí hrtan a ruší přísun kyslíku a mohou tak uspíšit vznik plicních potížích, zvlášť u osob, které jsou k nim náchylnější.

Alternativou kouření konopí, zvlášť pokud není člověk aktivním kuřákem, kterému bezpochyby kouř už nevadí, je ji přijímat v potravě. Ovšem co se týče našeho výběru, je náš výběr motivován vlastní pohodlností. Je totiž jednodušší si ubalit a zapálit joint, než trávit i několik hodin u sporáku. A mimochodem mnoho z nás je na nutkavé kouření trávy tak naprogramováno, že je jen málo pravděpodobné, že bychom tento vzor měnili, jen abychom ulehčili našemu dýchacímu aparátu.

Při kouření konopí jsou účinky téměř okamžité, maximálně u některých druhu konopí může trvat cca 5 minut, než se rauš dostaví. Rauš z kouření trvá jednu až dvě a půl hodiny a pokud odchází, dá se rychle obnovit opětovným zakouřením si. Při konzumování konopí ovšem rauš nelze obnovit a dostavuje se po půl hodině až po 90 minutách, přesto trvá ale mnohem déle než u kouření, cca od čtyř do osmi hodin. Pokud ovšem zkonzumujeme menší množství konopí, kdy má posloužit jako lék, nedostaví se žádné postranní účinky.

Kvůli rozdílným způsobům absorpce jsou psychofarmakologické účinky ve stravě konzumovaného konopí poněkud odlišné od účinků při kouření. Při kouření totiž dochází ke zničení nebo změnám velkého množství aktivních složek obsažených v konopí. Ovšem rozmanité enzymy a ostatní trávicí tekutiny v trávicím traktu, které působí na konopí ještě před asimilací, poněkud mění strukturu aktivních látek a také jemnou povahu opojení.

jez

Jedna výhoda při kouření konopí ale existuje. Je prakticky nemožné, aby se člověk konopím předávkoval, neboť když toho člověk moc vykouří, tak buďto sám přestane anebo ztratí vědomí. Konopí přijaté ve stravě bývá ovšem často silnější než při kouření, proto může dojít k prostorovému zkreslení a eventuelně ke ztrátě vědomí v rozmezí 12 a 48 hodin. Proto doporučujeme, aby člověk dbal určité opatrnosti při konzumaci konopí, neboť toho můžeme sníst mnohokrát víc, než snese naše tělo.

Rituál balení jointu a jeho následné posílání a kouření v malém kruhu přátel má své nepochybné kouzlo. Stejné kouzlo má ovšem i kuchyňská alchymie a radost ze sdílení dobrého jídla s milými společníky. A pokud vám nevyhovuje ani jedno, zkuste vaporizaci konopí. Je to zdravá alternativa.

Poslat komentář

*