16 Duben

„Kauza growshopy“

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Na podzim roku 2012 proběhla celostátní razie Policie ČR pod záštitou Národní protidrogové centrály (dále také „NPC“) na majitele a provozovatele tzv. growshopů. Stalo se tak na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (NS), který zamítl dovolání obviněných a tím de facto potvrdil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, který je uznal vinnými za přečin šíření toxikomanie podle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c). Toho se měli obžalovaní dopustit právě tím, že provozovali specializovaný obchod s potřebami k pěstování konopí a soud jim za to vyměřil trest odnětí svobody v délce jednoho roku s podmíněným odkladem. Trestněprávního jednání se měli obžalovaní dopustit tím, že prodávali na jednom místě semena konopí a letáky a časopisy o pěstování konopí.

Dovolatelé připustili, že byl skutkový stav zjištěn správně, ale namítají, že byl nesprávným způsobem právě kvalifikován. Odvolávají se na zásadu ultima ratio. Samotný prodej semen konopí ani letáků a časopisů o pěstování konopí není a nemůže být považováno za trestný čin, proto považovat spojení těchto dvou činností za trestněprávní jednání považují dovolatelé za absurdní. Poukazují dále na to, že na jedné straně zákonodárce určitým způsobem toleruje pěstování konopí v množství, které není větší než malé, a také toleruje zveřejňování informací o jeho pěstování volně prostřednictvím internetu i periodik, ale současně soud uznal obžalované vinnými za jednání, které zákon přímo nezakazuje a celospolečensky tolerováno. Dokonce i NPC se před vydáním rozhodnutí NS vyjadřovala v tom smyslu, že provozovatele growshopů není možné trestně stíhat, jelikož neporušují zákon. Dovolatelé tedy vyjadřovali svůj názor, že se nejedná vůbec o trestný čin nebo jde o jiný trestný čin, než za jaký je jejich jednání považováno. Navrhli tedy, aby NS všechna předcházející rozhodnutí zrušil. Ten se však zcela ztotožnil s názorem státního zástupce a dovolání zamítl s tím, že se skutečně jednalo nejen o podněcování, nýbrž i šíření zneužívání návykových látek, tedy za jednání za účelem rozšiřování stávající klientely. „Prostředkem k dosažení tohoto cíle bylo šíření reklamních letáků (č. l. 85), různých nabídkových katalogů (č. l. 81 – 84), reklamních předmětů s logem marihuany (č. l. 27, foto č. 12), nebo např. v zajištěných tiskovinách inzerovaného konopného veletrhu v P. (Cannafest 2010) a rovněž nabídka různých zařízení pro pěstování konopí (hnojiva, mobilní pěstírna apod.) a jeho aplikaci v podobě inhalace (cigaretové papírky, vodní dýmky, filtry, drtičky na konopí apod.).“ Proti tomuto rozhodnutí NS byla podána ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

Osobně toto rozhodnutí hodnotím za jedno z nejhorších rozhodnutí NS za poslední dobu a považuji ho i za protiústavní. Porušení Listiny základních práv a svobod ČR (dále jen „LZPS“) spatřuji mimo jiné v porušení práva na svobodu podnikání zakotveného ve čl. 26 a práva vlastnit majetek podle čl. 11. Uvedené jednání nemůže být považováno za „svádění“ ani „podněcování“ ke zneužívání návykové látky. Pokud si jde člověk do tohoto typu obchodu zakoupit semena konopí, pěstební potřeby a literaturu o pěstování, je jasné, že byl pevně rozhodnut již předem a tedy úmysl spáchat trestný čin předcházel tomuto jednání. Provozovatelé growshopů se tedy dopouštěli maximálně nepřímého umožnění zneužití návykové látky. Ale toho se dopouští i provozovatelé klasických prodejen se zahradními potřebami, svítidly nebo i trafiky. Takové jednání však nemůžeme považovat za trestné, jelikož to bychom pak museli trestat například i prodejce domácích potřeb za to, že prodávají nože, kterými je možné zabít člověka. Zařazovat mezi nezákonně prodávané produkty i kuřácké potřeby je také nesmysl, jelikož užívání drogy u nás trestné není a stejné potřeby je možné získat i ve kterékoliv trafice.

2016-08-26_195806

Následným zásahem Policie ČR na growshopy pak bylo dle mého názoru (zejména způsobem, kterým bylo provedeno) dále porušeno základní právo na osobní svobodu, právo na lidskou důstojnost, právo vlastnit majetek, právo nedotknutelnosti obydlí, právo na svobodnou volbu povolání a svým způsobem i právo na spravedlivý proces. Tyto zásahy navíc neproběhly ve všech growshopech a také neproběhly ve stejnou chvíli a byly provázeny obrovským množstvím procesních pochybení, kterými byly například i neodůvodněné a nezákonné domovní prohlídky. Vzhledem k rozsahu tohoto článku však bohužel není možné, abych se tímto tématem více zabýval.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*