7 Listopad

Klinické využití konopí 1

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Medicína a všeobecné výzkumy zaměřující se na studium cannabisu a cannabinoidů dělají v poslední době velké pokroky i přes určitý útlum společnosti. Účinky cannabis můžou mít velice pozitivní efekty z hlediska psychiatrie. Není novinkou, že se cannabis využívá při léčbě nespavosti, nepozornosti, depresi úzkosti, ale taky při léčbě mnoha jiných nemocí. Lidé jej většinou používají při samoléčbě různých symptomů. (Rätsch, 1998, s. 189)

Cannabinoidy a psychiatrie

V rámci psychiatrie by bylo nejlepší zaměřit se na studium vlastností látek THC, CBD a dalších cannabinoidů, které marihuana obsahuje. Chemie a fyziologie molekul cannabiodů může napomoci při léčbě dalších symptomů a onemocnění. U cannabis je každý druh výjimečný, protože genetická informace v cannabisu je ojedinělá. Marihuana jako medicína získaná od někoho jiného bude působit jinak, záleží na genetických informacích, které obsahuje, jaké faktory ji ovlivňovaly při pěstování, například dostatek slunce, druh půdy, způsob hnojení a země původu. Některé druhy cannabis povzbuzují chuť k jídlu, což může mít dobrý vliv na pacienty trpící anorexií, naopak pro pacienty trpící jinou nemocí to může být nepříjemné, v rámci zvýšeného obsahu THC nebo naopak zvýšeného obsahu CBD což může vyvolat opačný účinek. Myšlení a plánování, které se odehrává v šedé kůře mozkové, kde se vytvářejí molekuly na základě působení receptorů cannabis a cannabinoidního systému, které nazýváme endocannabinoidy. Na tuto látku bylo uděláno mnoho vědeckých výzkumů. Nejčastěji na myších, bylo zjištěno, že se látka váže na cannabinoidní receptor CB1  což u myší vyvolalo zklidnění, střevní nepohyblivost a snížení citlivosti k bolestivým předmětům. Dle těchto výzkumů se prokázalo, že pacienti mohou díky užívání cannabis snížit dávky doposud užívaných léků jako jsou antidepresiva a léky na spaní. Cannabis pacienti využívali jako medikament v samoléčbě na zmírnění nežádoucích vedlejších účinků stavů paniky spojené s nervozitou, žaludečně – trávicích problémů, tak že doposud brané léky nemuseli přestat užívat. (Rätsch, 1998, s. 189-190)

Deprese

O cannabis je známo, že zlepšuje náladu. Při internetovém průzkumu, který měl více než 4400 respondentů se ukázalo, že aktivní uživatelé této medicíny mají jednoznačně menší úroveň prokazatelných symptomů, než ti kteří marihuany nikdy neužívali. Týdenní a denní uživatelé nebývali citově rozrušeni a neměli tak depresivní nálady jako ti, co cannabis neužívali. N. M. Hil v  jedné ze svých knih přirovnává melancholickou depresi k endogennímu deficitu cannabinoidů a naznačuje, že by se systém cannabinoidů mohl stát v budoucnu cílem vývoje antidepresiv.“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*