7 Srpen

Konopí a řízení motorových vozidel

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Podrobný výzkum vlivu konopí na řízení motorových vozidel byl proveden např. v roce 1994. Cílem tohoto výzkumu bylo určit vliv intoxikace konopím na kvalitu potřebných reakcí řidiče během běžného silničního provozu.

Výsledky odpovídaly zjištěním z předchozích testů provedených na simulátorech řízení a uzavřených tratích. Bylo zjištěno, že vysoká dávka konopí významně, byť nikoli dramaticky, snižuje schopnost řídit motorové vozidlo.

Negativní efekt konopných drog však nebyl horší než u řidiče s obsahem 0,8 promile alkoholu v krvi. Malá dávka konopí pak měla menší negativní vliv na řízení než 0,4 promile alkoholu v krvi. K podobným výsledkům se dospělo při porovnání schopnosti řídit vozidlo po užití běžně předepisovaných léků.

Studie z roku 1994 potvrzuje zjištění z předchozích výzkumů, z nichž vyplývá, že v porovnání s užitím jiných drog jsou lidé po vykouření konopí za volantem opatrnější a jsou schopni při řízení lépe kompenzovat nepříznivé účinky této drogy. Většinou totiž negativní účinky konopí přeceňují a snaží se je zmírnit nebo odstranit. Mohou například věnovat větší úsilí jednotlivým úkonům a/nebo si nechávat větší odstup od dalších účastníků silničního provozu a/nebo jet pomaleji.

konariz2

I když nežádoucí účinky konopí na schopnost řídit vozidlo jsou relativně malé, zdůrazňuje se, že v řadě situací může být řízení pod vlivem konopí nebezpečné. Patří sem nepředvídané okolnosti, za nichž jsou kladeny zvýšené nároky na schopnost řidiče rychle vyhodnotit situaci, dlouhé jednotvárné řízení, nebo je-li konopí užito v kombinaci s jinými drogami.“

Zdroj: ŽILÁKOVÁ, Kateřina. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. 1. Písek: © ARKÁDA – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM V PÍSKU, 2013.

Poslat komentář

*