7 Říjen

Konopí jako droga

Když se řekne konopí, většina z nás si okamžitě představí umotanou marihuanovou cigaretu neboli joint, nebo gramový pytlík plný sušených částí rostliny. A bohužel také často přehlídneme všestranné využití, které nám tato rostlina přináší a dáme jí nálepku škodlivá, generace hubící droga. Chceme-li však něco soudit, bylo by dobré si o věci nejprve něco zjistit. Dříve byl výraz droga používán pro jakoukoliv bylinu, nebo živočišný materiál s léčebnými účinky. Dnes je droga definována jako: „Přírodní nebo syntetická látka, která splňuje dva základní požadavky. Za prvé ovlivňuje prožívání reality, čili nastává psychotropní efekt, za druhé může vyvolat závislost. Marihuana prý oba body splňuje. Marihuana je dnes používaný výraz pro sušené listy a palice (samičí květenství) rostliny konopí. V Africe je tato droga známa jako dagga, v Turecku habak, v Mexiku grifa a v USA i v Evropě marihuana. Marihuana se odvozuje od jmen Maria a Johan, což symbolizuje dvoudomost konopí.

Užívání marihuany

Objev možnosti užívat konopí ke změně vědomí je připisován šamanům. Za prvního a prapůvodního šamana je pak považován Šiva, hinduistický bůh tvoření, destrukce a blaženství. Jeho jméno v nepálštině znamená vítězoslavný a bylo synonymem pro označení konopí ve védských spisech. Podle indické mytologie měl u sebe konopí Šiva při zrození světa. Pověsti praví, že je objevil a zasel v Himaláji lidem pro radost. Konopí se v této části světa používá k přípravě posvátných nápoju bhang, také se společně s dalšími přísadami kouří ve speciálních dýmkách. V Indii se odedávna konopí používalo v souvislosti s náboženstvím, ale bojovníci si pitím nápojů bhang také před bitvou uklidňovali nervy a léčila se jím řada nemocí. Mnoho kultur spojuje konopí s úctou k mrtvým, zvláště pro jeho schopnost transcendovat prostorové a časové hranice. Způsobů, jak zpracovat a užít marihuanu je více. Nejvíc známé jsou ale kouření, které je nejčastější, a potom také konzumace perorální, neboli snědení. Dalším způsobem zpracování marihuany pro její další konzumaci je hašiš.

konjakdrog2

Joint

Kouření

Kouření marihuany má dlouhou tradici a je spojeno s rituály, které jsou dodržovány mezi uživateli dodnes. Nejde jen o to navodit stav euforie. Troufáme si dokonce tvrdit, že tento účinek je až druhotný. V prvé řadě jde o sdílení společné věci ve skupině lidí otevřené mysli. Způsobů, jak marihuanu kouřit je mnoho. Níže uvádíme pár příkladů.

Joint

Je cigareta obsahující sušenou marihuanu s tabákem, nebo bez něj. Množství marihuany v jointu se pohybuje podle zkušenosti a chuti. Název pochází ze skutečnosti, že joint je sdílen několika kuřáky mezi sebou.

Blunt

Je v podstatě marihuanový „doutník“, kdy se místo papírku použije ochucený list tabáku. Tento způsob kouření je rozšíření hlavně v USA, odkud se rychle rozšířil do Evropy.

Bong

Je jednoduchá přenosná vodní dýmka. Při kouření je marihuana uložena v kotlíku a prochází skrze vodní lázeň, takže se kouř ochladí a ve vodě zůstane většinová část nečistot, takže je kouření méně škodlivé. Některé zdroje ale uvádí, že kouření přes bong, je škodlivé více, než jiné způsoby užívání, jelikož je kouř ochlazován a je ho možné vdechnout více a podráždit tím tedy několikanásobně plíce. Velikosti bongu se pohybují od malých kapesních a až po velké metrové obry. Některé bongy jsou navíc u náustku zúženy, takže je do nich možné vložit led, pro ještě větší ochlazení kouře.

Skleněnka

Známá též jako sklo, je malá skleněná trubička s takzvaným kotlem (rozšíření na konci), kam se nacpe marihuana, která se zapálí a poté vdechuje. Skleněnka bývá většinou dlouhá jako cigareta, ale existuje i ve spoustě provedení a barvách.

konjakdrog3

Blunt

Užití pozřením

Marihuana se dá také pojídat, a to buď přímo, nebo se upravuje ve formě různých zavařenin, koláčků, mlék, cukrovinek a podobně. Protože se účinné látky z konopí vylučují do tuků, připravuje se nejčastěji konopné máslo, z kterého se dále zpracovávají nejrůznější pokrmy.  Jistou nevýhodou konzumace konopí ve formě pokrmů může být předávkování se kvůli pozdnímu nástupu účinku. Jestliže se tak stane, je možné, že uživatel ztratí vědomí v rozmezí 12 až 48 hodin, v závislosti na pozřeném množství.

Hašiš

Je žlutá až hnědá hmota, která se získává různými technologickými postupy. V Indii je obsah pryskyřice v rostlinách dosti vysoký, proto se získává tak, že lidé procházejí polem, přičemž se dotýkají a objímají rostliny, po průchodu konopným polem se z koženého oděvu přilepená pryskyřice stírá (kdysi se sbírala bez kožených oděvů přímo na tělo). Jiným způsobem je oplácávání samičích květenství dlaněmi nebo koženými rukavicemi. Takto získaná vrstva pryskyřice se odstraňuje kovovou škrabkou a lisuje do desek, tyčinek nebo kuliček a stává se z ní hašiš. V Asii, hlavně v Indii je označován jako „charas“, či „momeka“, v Orientu se můžeme setkat také s výrazem „hašiš“ a v severní Africe „chira“. Jinými názvy jsou „pot“, „grass“ a „gates“. Je to čistá pryskyřice s největším množstvím účinných látek sloužící hlavně ke kouření. V Indii se ale vyrábějí i sladké hašišové zákusky „majoom“, které dále obsahují opium, maková semena, durman, hřebíček, anýzová semena, kardamom, mastix a cukr. V Sýrii to jsou k dostání bonbony plněné hašišem. Obecně se dá říct, že kvalita hašiše často souvisí s jeho barvou (většinou čím tmavší hašiš tím je lepší). Samozřejmě, ale existují výjimky. Například velmi silný marocký hašiš, bývá často téměř bílý. Trvanlivost hašiše se pohybuje okolo 2–3let. Také

v Africe se tato droga převážně nekouří, ale i žvýká. Dříve probíhalo kouření kuriózním způsobem, neboť domorodci měli v zemi vyhrabané zvláštní díry s malými otvory, ve kterých se konopí pálilo. Těmito otvory přicházel nejen vzduch, ale také odtud vycházel omamný kouř, který přímo vleže na zemi vdechovali. V Orientu se velmi často používalo vodních dýmek, které místo vody mohou obsahovat i víno, mléko nebo zvětralé pivo. Velký vliv na kvalitu kouření konopí vodní dýmkou má i fakt, že konopí takto není spalováno přímo, nýbrž je THC strháváno horkým vzduchem. Při kouření se např. v Sýrii přidávalo ještě opium nebo semena durmanu (Datura) a blínu (Hyoscyamus). V Iránu se například připravuje nápoj spolu s mlékem. Konopné mléko se těší značné oblibě i u nás, v Německu se používá kombinace s čajem. Můžeme se setkat i s výluhem konopí v parfémovaném sirupu či alkoholu, ochuceném anýzem, tzv. chatsraki.

Konopí. Přerov, 2012. Absolventská práce. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov.

Poslat komentář

*