4 Říjen

Konopí jako lék

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

V dnešním článku se podíváme, jak konopí pomáhá jako lék na nejrůznější neduhy, které Vás mohou potkat. V posledním roce je léčebné konopí všude poměrně hodně diskutováno, takže je načase si shrnout, kde všude pomáhá. Nejdříve si, ale osvěžme trochu historie konopné medicíny.

Existují zmínky, že již staří Číňané používali konopí k léčebným účelům a to snad od 28 století př. n. l. Listinné záznamy o tom, ale pocházejí až z 9. stol. př. n. l. Také Indové začali konopí a hašiš využívat nejen pro psychotropní účinky, jak tomu bylo odedávna, ale na přelomu 12. a 13. století i pro jeho léčebné vlastnosti a to jak v humánní, tak ve veterinární medicíně. Od té doby role konopí v Indii ještě vzrostla až k současnému stavu, kdy jsou tyto rostlinné produkty pro mnohé synonymem indické tradiční medicíny. V polovině 20. století je konopí také využíváno pro léčbu migrény, revmatizmu, melancholie, hysterie, bolesti žaludku, nechutenství. To vše hlavně za pomoci konopného másla, nebo lihového extraktu z horních listů a samičího květenství. Vodný roztok či odvar se pak užíval na zácpu a plicní tuberkulózu. V Brazílii se listy kouřily pro zklidnění, ale také proti astmatu. V Čechách se listy používaly jako obklad na záněty. Při bolestech hlavy se listy namíchali s octem a jalovcem a přikládaly. V Evropě bylo konopí běžně užíváno v lidovém léčitelství k léčení astmatu, kašle, epilepsie, při poruchách spánku, při bolesti a křečích. Zevně se potom používalo na rány a kožní infekce. Ženy užívaly konopí k úlevě od menstruačních bolestí. I anglická královna Viktorie používala konopný olej, aby bolesti od svých ženských potíží zmírnila.

kojaklek2

Sklizeň konopí v Číně

Současná situace

Jak se v průběhu let ukázalo, je konopí účinným pomocníkem v případě nejrůznějších nevolností a zvracení, astmatu, některých typů alergií a deprese, tiků, migrén, osteoporózy, ADHD, anorexie, zánětlivých onemocnění střev, revmatu, zeleného zákalu, Tourettova syndromu. Podle některých studií užívání konopí zpomaluje vývoj Hungtingtonovy a Alzheimrovy choroby či Parkonsonovy nemoci. Zlepšení stavu po užívání konopí bylo zjištěno u některých autistů. S konopím má zkušenosti a používá ho 90 % pacientů s roztroušenou sklerózou pro zklidnění třesu. Konopí může mít také léčebné účinky při nechutenství vyvolaném chemoterapií nebo léčbou AIDS, působí také jako analgetikum. Probíhá výzkum, který by měl prověřit předpoklad, že konopí může rovněž pomoci při závažných onemocněních, kterými jsou rakovina tlustého střeva, rakovina plic, kožní nádory, nádory prsu, nádory CNS, rakovina slinivky břišní, některá psychiatrická onemocnění.

Glaukom

Glaukom neboli zelený oční zákal, je onemocnění, při kterém se zvyšuje nitrooční tlak, což může způsobit poškození zraku až úplnou slepotu. Glaukomem jsou v současnosti postiženy asi 2 – 4% dospělé populace. Toto onemocnění představuje vůbec nejčastější příčinu oslepnutí. Inhalace marihuany nebo perorální podání THC v dávkách od 10 do 20 mg sníží nitooční tlak v průměru o 25 a 30%, v některých případech až o 50%. Účinek trvá poměrně krátce, jen 4 a 6 hodin. Podstata účinku je neznámá.

Nevolnost, nechutenství, zvracení, kachexie a anorexie

Nevolnost a nechutenství jsou dva z nejobtížnějších projevů AIDS, zároveň se vyskytují i u nemocných rakovinou jako nežádoucí účinek chemoterapie. Marihuana potlačuje nauzeu (pocit nevolnosti a nepohodlí v žaludku a hlavě, s nutkáním ke zvracení) i nechutenství, člověk po ní dostane chuť na jídlo. Díky tomu je pacient schopný přijímat živiny, tolik potřebné pro život.

Rakovina

Oblast léčebného využití marihuany při onemocnění rakovinou, v žádném případě nespočívá jen v potlačování nežádoucích účinků ozařování či chemoterapie, ale má i své přímé použití. Marihuana podle posledních studií může přímo léčit některé druhy rakoviny.

kojaklek3

Písmo člověka s Parkinsonovou chorobou

Parkinsonova choroba

Nervovým onemocněním zvaným Parkinsonova choroba trpí v naší zemi asi deset tisíc lidí. Tato choroba je léčitelná, ale nevyléčitelná. Moderní medicína sice dokáže tlumit její projevy a zpomalovat postup, nedokáže ji však vyléčit či zastavit. Kanabinoidy umožnily dlouhotrvající zlepšení a stabilizaci motorického stavu pacienta s Parkinsonovou nemocí, který žvýkal a polykal listy konopí. Jiný pacient, který byl léčen bez výrazného efektu různými preparáty, se rozhodl k léčbě přidat žvýkání jednoho listu konopí denně a výsledky se dostavily. Po čtyřech měsících odezněla značná část příznaků. Není bez zajímavosti, že kanabinoidní receptory jsou v mozku lokalizovány v těsné blízkosti struktur zapojených v patogenezi Parkinsonovy choroby.

Roztroušená skleróza

Jde o zánětlivé onemocnění autoagresivního charakteru, jehož podstatou je ložisková destrukce myelinu (obalů nervových buněk). Ataky trvají týdny až měsíce a remise (podmíněné regenerací axonů) jsou často neúplné, postupně dochází ke zhoršování stavu až invaliditě. Symptomy závisí na tom, která část centrální nervové soustavy je zasažena. Není známa účinná léčba. U pacientů s roztroušenou sklerózou byl pozorován pozitivní efekt kanabinoidů na spasticitu (zvýšené napětí svalů ve vnitřních orgánech), třes a také na zmírnění bolesti. Mechanizmus účinku kanabinoidů není zcela jasný. Někteří vědci zastávají názor, že zmírnění symptomů je umožněno imunosupresivním působením THC.

Crohnova choroba

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je prakticky nevyléčitelné, naopak se často se rozšiřuje do okolních úseků střeva. Její průběh je velmi nepříjemný, projevuje se bolestivými záchvaty, které pacienta dokáží zcela vyřadit z běžného života. Nemoc propuká ve věku mezi 20 až 35 lety a v České republice jsou jí postiženi 2–3 lidé z 10 000. Existuje mnoho svědectví o tom, že užívání konopí snižuje bolesti a častost problémů při Crohnově nemoci a ulcerózních kolitidách. Tento účinek byl potvrzen v studii provedené kalifornskou lékařskou společností, přičemž u všech symptomů a znaků došlo u pacientů k výraznému zlepšení. Konopí zlepšilo jejich chuť k jídlu, ulevilo od bolesti, nevolnosti, zvracení, únavy, zvýšilo aktivitu pacientů a ulevilo od deprese. U pacientů užívajících konopí se upravila tělesná váha, snížil se denní počet stolic, záchvaty se dostavovaly méně častěji a s nižší intenzitou. Zároveň se u pacientů užívajících konopí snížil příjem léků klasické medicíny.

kojaklek4

Poškození žaludku při Crohnově chorobě

Analgetické účinky konopí

Marihuana působí i proti bolesti. V pokusech na zvířatech vykazovaly kanabinoidy zřetelné analgetické vlastnosti. Efektivní byly hlavně pro mírnění chronické bolesti, mohly by být použity v případech, kdy podávání standardních léčiv není dostačující. Po inhalaci marihuany dochází ke snížení prahu bolesti u pacientů, kteří se dříve s marihuanou nesetkali, byl pozorován pokles o 8%, u zkušenějších kuřáků dokonce o 16%. Mechanizmus analgetického působení kanabinoidů nebyl dosud uspokojivě vysvětlen. Vzhledem k poměrně širokému spektru analgeticky působících látek se kanabinoidy stanou léčivy první volby, nicméně do budoucna by se mohly stát užitečnými pomocníky pro mírnění chronických bolestivých stavů.

Revmatismus

Marihuana je při revmatismu, účinná pravě kvůli jejímu potlačování bolesti. Je tedy jen symptomatické léčivo, ale zato velice dobré.

Spánek a relaxace

Konopí zklidňuje spánek a zlepšuje usínání. Naproti standardním hypnotikum (barbituráty, benzodiazepiny) nezkracuje marihuana REM fázi spánku, takže lidé jsou doopravdy vyspaní, přičemž se nevystavují riziku řady orgánových poškození.

Stres

Marihuana snižuje krevní tlak, rozšiřuje tepny a snižuje teplotu o 1–2°C, čímž údajně uvolňuje i stres.

Antibiotické, antibakteriální a dezinfekční účinky

Již od roku 1955 je světu známa československá studie, ze které vyplívá, že jakákoliv infekce, která se dá léčit tetramycinem se dá minimálně se stejným účinkem léčit i pomocí kanabinoidních derivátů. Mikrobiolog Gerald Lancs z University of South Florida objevil roku 1990, že marihuana ničí virus Herpes.

Léčba alkoholismu a dalších látkových závislostí

Již od roku 1971 jsou produkty z konopí experimentálně testovány jako léky proti alkoholismu, heroinové a amphetaminové závislosti.

Konopí. Přerov, 2012. Absolventská práce. Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov.

Poslat komentář

*