3 Leden

Konopí jako pomoc po záplavách

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Pěstování konopí Komentáře: 0

Velká voda nás přivádí k myšlence, jak se hospodaří na naší zemi. V současné době se začíná debatovat o důležitosti mokřadů, smíšených lesů, mezí, luk a dalších přirozených krajinných prvků, které mají svůj význam pro zadržování vody v krajině. Jejich obnova a tvorba trvá několik let, někdy i desetiletí či staletí, narozdíl od jejich ničení. Tisíce let pak trvá, než se vytvoří byť jen malá vrstva úrodné půdy. Úrodné půdy, kterou nám i vlivem špatného hospodaření na zemi každoročně z polí odplavují deště do řek a potoků. A tato stejná půda zůstává po povodních ve sklepích či obývácích našich domovů.

Velká voda zasahuje Českou republiku téměř každý rok a charitativní spolky, sdružení i postižení lidé mají plné ruce s odstraňováním povodňových škod a obnovou obydlí. V pozadí se ovšem ocitá problematika zemědělců, kteří přišli o úrodu a ještě musí řešit dekontaminaci. Řešením by mohly být speciální rostliny, které mají schopnost vázat z půdy některé chemické sloučeniny a prvky, např. těžké kovy, pesticidní rezidua či radioaktivní materiály. Jednou z takových rostlin je i konopí.

Hospodářské odrůdy konopí setého, známé jako technické konopí, umožnil v ČR pěstovat zákon 167/98 Sb, který ukládá pěstitelům konopí ohlašovací povinnost. Dnes se u nás ročně zaseje necelých 300 hektarů konopí, a to především pro jeho semena. V případě pěstování konopí pro dekontaminaci půd se nabízí tzv. nepotravinářské uplatnění, jako je produkce technických vláken používaných například při výrobě papíru, geotextilií na zpevňování svahů kolem cest nebo k výrobě biokompozitů využitelných v automobilovém průmyslu.

vlakno

V Laboratoři rostlinných biotechnologií UEB Akademie věd ČR bylo a je konopí dlouhodobě studováno pro dekontaminaci půd a odpadních vod a pro tyto účely se také plně osvědčilo. V praxi se osvědčilo při rekultivaci výsypek hnědouhelných dolů v severních Čechách a široce se využívá také při odstraňování následků černobylské jaderné katastrofy. Konopí je současně i rostlinou, která zlepšuje strukturu půdy, zvyšuje její absorpční schopnost, dokáže potlačit růst plevelů a dokáže připravit podmínky pro nenarušený růst následných plodin. Při pěstování konopí můžeme využít tedy jeho sanitární účinky na zemědělskou půdu, ale také uplatnit možnost produkce bioplynu. V současnosti se ověřují fytoremediační účinky konopí i na ČZU v Praze, a to na půdě znečištěné zvláště olovem, kadmiem a zinkem. Zároveň se také ověřují další alternativní možnosti využití konopí právě například k produkci bioplynu.

Poslat komentář

*