1 Září

Konopí – Historie a cesta k duchovnímu poznání

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 1

Genetickým domovem konopí jsou Nebeské hory v Kazachstánu, kde tuto ohromující rostlinu domorodí obyvatelé využívají více než 2000 let. Už Buddha řekl, že přežil díky konzumaci konopných semen a v Indii se až do teď marihuana považuje za posvátnou rostlinu “Dar bohů„. Jedna z indických legend dokonce říká, že je květina úzce spojená s říší andělů a elementálů. Jinými slovy, užívání marihuany může u citlivějších osob otevřít vstupní bránu mezi pozemským a „jiným“ světem a to si nemysleli a nemyslí jen Indové.

india

V Číně se silnými vlivy filosofie a moralistického náboženství naopak používání konopí v tomto směru téměř vymizelo a omezilo se pouze k materiálnímu využití rostliny. Konopí je ale zmiňováno dokonce i v Bibli, kdy ho používali jako kadidlo či vykuřovadlo. K tomuto účelu se bylina využívala také v Egyptě a Řecku. Po vykuřovadlech sahali odjakživa vždy kulty, náboženství i jednotlivci, kteří usilovali o kontakt s bohy, s vyššími silami a s transempirickými entitami. Magické kuřidla se dělí na čtyři hlavní a jedny z nich se nazývají exaltační, kde patří konopí. Exaltační kuřidla mají působit přímo na operatérovy smysly u uvést jeho psýchu do žádoucího receptivního stavu.

Na užívání marihuany v Africe měl silný vliv islám. Nicméně zde existoval kult této rostliny hluboce zakořeněn, již v některých starých předislámských kulturách. Například v údolích řek Zambezi a Kongo a v oblasti Viktoriina jezera kouřily kmeny marihuanu při náboženských rituálech, ale také pro kratochvíli. V Kongu je údajně stále ještě dodržován starobylý obřad nazýván Riamba. Podle tohoto kmene je marihuana božstvo, jež je chrání před fyzickou i duševní újmou. Kdekoliv v Africe je zvykem pečetit smlouvy a obchodní dojednání „bafem“ z dlouhé dýmky.

Tanzania - Lake Eyasi - Hadzabe Tribe - Smoking Weed

Až do moderního věku se V Evropě nikdy intenzivně marihuana nekouřila, natož aby byla nějak intenzivně spojována se spiritualismem. Že bychom nebyli na to dostatečně duchovně připraveni? Konopné vlákno se ovšem stalo na čas hlavní plodinou v historii téměř každé evropské země.

V současnosti je marihuana pevně spjata hlavně s rastafariánstvím, náboženstvím, jehož kolébkou je Jamajka. Keya, jak rastafariáni s láskou nazývají konopí, vyrostla podle legendy na hrobě krále Šalamouna, kterého rastafariáni také velmi uctívají. Kouření marihuany je pro ně rituálem, duchovní tradicí a propojení s jinou dimenzí.

Další užitečné a cenné informace najdete na pestujtejednoduse.cz

rasta

Komentáře

Poslat komentář

*