6 Listopad

Konopné léčitelství v Rusku a orientu

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„KONOPÍ V RUSKÉM LIDOVÉM LÉČITELSTVÍ

V tak velké zemi jako bylo Rusko, mělo již odpradávna lidové léčitelství neobvyklý význam. V mnoha odlehlých územích bylo lidové lékařství po mnoho století jedinou lékařskou péčí o velké skupiny obyvatelstva. V popředí ruského lidového lékařství stojí užití bylin. Konopí je pravděpodobně nejstarší léčivou rostlinou mezi ruskými lidovými léky. Původ konopné rostliny je lokalizován mnoha botaniky do blízkosti Kaspického moře, kde také tato rostlina dosud divoce roste. Odsud se také pravděpodobně prostřednictvím skytských kočovných národů rozšířila do všech oblastí centrální a západní Asie. Konopné květy a semena byly po staletí jediným známým lékem proti bolesti zubů nejen v Rusku, ale i v Polsku a Litevsku. Přípravky z konopí se používaly i při jiných bolestech. Konopí se také používalo v lidovém lékařství zvířat.

KONOPÍ VE STARÉM ORIENTU

V mezopotámském lékařství byl kladem velký důraz na zdraví a dodržování správného životního způsobu. Mezopotámská Materie Medica byla velmi podobná egyptské. Bylo užíváno mnoho plodů, obilí, koření, ovoce, zeleniny, pryskyřice stromů, minerálií a organicky vyloučených látek. Mezi nejsilněji působící léčivé prostředky patřila čemeřice, blín, mandragora, opium a konopí. Konopí patřilo v Mezopotámii k často užívaným léčivým prostředkům. Bylo užíváno při bolestech měchýře, nespavosti, revmatismu a bolestné brontichidě. Rostlina azallů byla označována také jako „rostlina na zapomnění starostí“.

Konopí ve svém lékařství užívali především Asyřané. O konopí a hašiši vypovídají četné tabulky psané klínovým písmem. Kořeny byly předepisovány při těžkých porodech. Při bolestech těla byla rostlina vyvařena a podávána jako krystýr.

rusi2

Portrét lékaře al-Raziho

Konopí bylo známé také ve Svaté Zemi. Ačkoli v bibli není doslovná zmínka o lékařském užití konopí, bylo přesto užíváno jako prostředek proti bolestem.

Konopí znali i v Egyptě. Z lékařských nápisů v pyramidách vyplývá mnohostranné užití konopí jako léčebného prostředku. V antice je konopí rostlinou, která je používána k pletení silných provazů. Většina lékařských autorů následujících Galena zmiňuje konopí jako léčebný prostředek proti bolestem ucha. V islámsko-arabských naukách uvedl súfský lékař al-Razi (865-925), že konopné listy jsou lékem při bolestech ucha. Jako první popsal léčivou sílu konopí při epilepsii. Slavný lékař Arábie Abu Ali Ibn Sina, nazývaný Avicena (980-1037), rozlišoval vláknové konopí od konopí indického: zatímco indické konopí shledával omamným, vláknové konopí předepisoval při bolestech ucha.“

Zdroj: VANĚČEK, Miloš. KONOPÍ – CANNABIS. 1. Praha: Policie ČR, 2010.

Poslat komentář

*