27 Září

Léčebné konopí v ČR – jak získat?

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Druhy konopí

Z hlediska obsahu účinných látek (THC a CBD) je v ČR k léčebným účelům možné použít tyto druhy konopí:

Maximální povolené množství konopí

Prováděcí právní předpis stanoví, že maximální množství vydaného konopí pro jednoho pacienta na období jednoho měsíce je 180 g.

Předepsání konopí lékařem

Konopí na určené diagnózy mohou předepisovat pouze lékaři se specializací:

– klinická onkologie, infekční lékařství,

– radiační onkologie, vnitřní lékařství,

– neurologie, psychiatrie,

– paliativní medicína, oftalmologie,

– léčba bolesti, dermatovenerologie,

– revmatologie, geriatrie.

 -ortopedie,

Konopí je možné předepsat lékařem výhradně formou elektronického receptu s omezením. Jde o speciální formu elektronického receptu, díky které může lékárna ověřit, zda za dané období (jeden měsíc) nebylo překročeno maximální množství vydaného konopí pro daného pacienta. Aby mohl lékař s danou specializací konopí pacientovi předepsat, musí mít přístup k Centrálnímu úložišti (CÚ) a k tzv. Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO). Pacient by si měl u svého lékaře ověřit, zda touto možností disponuje.

Seznam lékařů, kteří disponují přístupem k CÚ a k RLPO (a kteří s tímto zveřejněním vyjádřili svůj písemný souhlas), je k dispozici na webu Státní agentury pro konopí pro léčebné použití www.sakl.cz.

Výdej konopí v lékárně

Pacient v lékárně předloží elektronický recept s omezením, který obdržel od lékaře. Lékárna prostřednictvím RLPO ověří, zda v daném období již nebylo pacientovi vydáno maximální množství konopí stanovené vyhláškou (180 g). Pokud pacient nevyčerpal stanovený množstevní limit, lékárna vydá buď množství předepsané lékařem, nebo množství, které zbývá do naplnění stanoveného limitu.

Vydávat konopí může každá lékárna, která je schopna vydávat léčivé přípravky prostřednictvím elektronického receptu (takové lékárny je možné vyhledat v databázi lékáren na www.sukl.cz).“

Zdroj: SAKL. Informace o konopí pro léčebné použití: PRO PACIENTY. 1. Praha: SAKL, 2014.

Poslat komentář

*