11 Říjen

Léčebné konopí v ČR – nežádoucí účinky

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 1

„Možné nežádoucí účinky a kontraindikace

U každého léčivého přípravku se během jeho užívání mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Stejně tak je tomu u konopí, byť je pacienty obvykle dobře snášeno. Vzhledem k tomu, že již malé dávky často přinášejí dostatečnou úlevu, jsou nežádoucí účinky pozorovány spíše ve výjimečných případech. Pokud nastanou, bývá příčinou buď vyšší dávka, nebo např. kombinace s alkoholem. Ve většině případů jsou nežádoucí účinky mírné a obvykle odezní během několika dní. Projeví-li se výrazné změny psychického stavu, měl by pacient neprodleně informovat svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Pro efektivní léčbu konopím je třeba dodržovat stanovené parametry léčby (dávkování, způsob použití atd.). Především v případech, kdy se jedná o začátek užívání nebo kdy pacient užívá větší dávky konopí, je vhodné, aby byl v kontaktu či pod dozorem poučené osoby (např. rodinného příslušníka), která mu může být nablízku v případě nepříjemných pocitů, nevolnosti či dokonce zhoršení zdravotního stavu, k čemuž může docházet obzvláště u prvouživatelů (často se objevuje nauzea i zvracení při dosažení určité individuální hranice THC, ale po relativně krátké době se vše normalizuje a tento zážitek se zřídkakdy opakuje).

Jedním z nejznámějších nežádoucích účinků konopí je stav euforie, pocit uvolnění, zrychlený srdeční tep, nekontrolovatelné výbuchy smíchu, změny vnímání okolí. Tyto stavy jsou často doprovázeny suchými ústy a zarudlýma očima.

Kontraindikace (kdy by konopí nemělo být používáno)

Psychóza

Ve vzácných případech může konopí spouštět psychózu u pacientů s genetickou predispozicí. Jedná se o jedince, v jejichž rodinné anamnéze se vyskytují psychické poruchy, zejména schizofrenie nebo bipolární porucha.

Srdeční poruchy

Kanabinoidy mohou mít sice dočasný, zato silný vliv na srdeční tep a krevní tlak. Pokud je pacient léčen se srdečními obtížemi, měl by o tom informovat předepisujícího lékaře.

Těhotenství a kojení

Účinné látky obsažené v konopí, především THC, mohou mít negativní vliv na vývoj plodu. V těhotenství se proto užívání konopí nedoporučuje. Určité látky, které jsou obsažené v konopí, a to včetně THC, jsou vylučovány do mateřského mléka. Proto se konopí nedoporučuje ani v době kojení.

Jaterní poruchy

Játra jsou primárním orgánem, který se podílí na chemickém zpracování kanabinoidů po orálním užití konopí. U pacientů, kteří mají funkčnost jater omezenu, mohou být účinky konopí výrazně odlišné.

Závislost

Doporučená denní dávka pro léčbu je obvykle nízká, pacient je navíc po celou dobu v kontaktu s lékařem. Jiné pravidlo platí pro pacienty, kteří měli dříve potíže se závislostmi. U těchto pacientů mohou vysoké dávky podávané v delším horizontu vést ke vzniku psychické závislosti.

U ojedinělých pacientů se mohou objevit abstinenční příznaky, jako je neklid, podrážděnost a nespavost.

Pacient by měl vždy informovat svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užívá nebo užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, vč. doplňků stravy. Důvodem je možné vzájemné ovlivňování a následný vznik nežádoucích interakcí a zdravotních potíží.

Důležitá upozornění

Kouření konopí  – Kouření konopí pro léčebné použití není doporučováno, vhodnou metodou je inhalace pomocí vaporizéru.

Cestování – Ujistěte se, že je legální vzít konopí pro léčebné použití s sebou do zemí, kam cestujete, i do zemí, jimiž projíždíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů – Konopí pro léčebné použití může způsobit nežádoucí účinky, jako jsou závratě či ospalost, které mohou zhoršit schopnost úsudku a vykonávání kvalifikovaných úkonů. Byly zaznamenány i případy krátkodobé ztráty vědomí.

Konopí pro léčebné použití patří mezi návykové látky a s ohledem na tuto skutečnost je třeba omezit výkon některých činností, při kterých by mohl být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo způsobena škoda na majetku, jako např. řízení dopravních prostředků, výkon některých zaměstnání, apod. (viz § 274 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. – trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky).“

Zdroj: SAKL. Informace o konopí pro léčebné použití: PRO PACIENTY. 1. Praha: SAKL, 2014.

Komentáře

  • Autor: Tonička
    7/06/2020

    Já jsem začala užívat CBD kapky a ty jsou naprosto nezávadné. Samozřejmě jsou u nich uvedené nějaké nežádoucí účinky, ale není to nic strašného. Já sama na sobě jsem nic nezpozorovala. Jenom výrazné zlepšení mého zdraví. CBD olej jsem si objednala z https://www.cibdol.cz/ a brzy si budu muset objednat další, protože už mi dochází.

Poslat komentář

*