20 Září

Léčebné konopí v ČR – úvodní informace pro pacienty

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Konopí pro léčebné použití (dále také jen „konopí“) jsou sušené samičí květy rostliny Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica Lam. Konopí pro léčebné použití obsahuje řadu účinných složek, mezi nimi Δ-9-tetrahydrocannabinol (THC) a cannabidiol (CBD).

Konopí vydávané v lékárnách splňuje kvalitativní požadavky definované vyhláškou č. 236/2015 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Je indikováno jako podpůrná a doplňková léčba ke zmírnění symptomů doprovázejících závažná onemocnění.

Konopí dostupné v ČR

V České republice mohou pacienti legálně získat konopí pro léčebné použití:

a) Dovezené ze zahraničí

Dovoz konopí pro léčebné použití ze zahraničí povoluje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Toto konopí musí splňovat všechny požadavky z pohledu kvality a obsahu účinných látek, které vycházejí z platných právních předpisů. Jeho cena není v ČR nijak regulována a vychází zejména z ceny, za kterou jej výrobce uvádí na trh.

b) Vypěstované v ČR

Tato oblast spadá pod Státní ústav pro kontrolu léčiv (resp. pod Státní agenturu pro konopí pro léčebné použití), který zajišťuje výběrové řízení na pěstitele konopí pro léčebné použití a další legislativou definované činnosti (dohled nad jeho pěstováním, distribucí do lékáren apod.). Cena v ČR vypěstovaného konopí pro léčebné použití je taktéž neregulovaná a její výše vychází z nejlevnější nabídky, která vzešla od vítězného pěstitele ve výběrovém řízení. Léčba konopím není v ČR hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Jaké jsou přednosti konopí pro léčebné použití vydávaného v lékárnách?

U konopí, které si pacient vyzvedne v lékárně, je vždy zaručen obsah deklarovaných účinných látek a jeho kvalita. Pacient se zároveň nemusí obávat jakéhokoli postihu ze strany Policie ČR – ta si totiž může 24 hodin denně ověřit v registru, komu, jaký druh a kolik konopí pro léčebné použití bylo vydáno.

Onemocnění, na která je možné konopí používat, a lékaři, kteří jej mohou předpisovat.

Dle aktuálně platné legislativy může být konopí předpisováno na níže uvedená onemocnění, a to pouze uvedenými lékaři–specialisty:“

Zdroj: SAKL. Informace o konopí pro léčebné použití: PRO PACIENTY. 1. Praha: SAKL, 2014.

Poslat komentář

*