17 Srpen

Léčebné využití konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Dne 4. března 2013 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 50/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Zákon č. 50/2013 Sb. v ČR zavádí možnost léčit konopím. Zákon respektuje mezinárodní úmluvy v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek (OPL). Léčebné konopí bude poskytováno pacientům výhradně v režimu lékařského doporučení a bude jim k dispozici pouze v lékárnách proti předpisu.

Individuální pěstování konopí k léčebným účelům tento zákon nepovoluje. Základní znaky schváleného systému předepisování a výdeje konopí pro léčebné účely jsou následující:

– Předepisování léčebného konopí je vázáno na specializovanou způsobilost lékaře.

– Předepisování a výdej konopí je omezeno např. druhem onemocnění, je vymezeno maximální množství vydávaného konopí apod.

– Předepisování se děje výhradně prostřednictvím elektronického receptu. Úložiště elektronických receptů a registr výdeje léků budou spolu komunikovat už v okamžiku předepisování konopí lékařem. Tímto postupem se výrazně snižuje riziko zneužívání léčebného konopí.

– Dovoz, pěstování a další nakládání a distribuce je upravena tak, aby byla co nejvíce minimalizována např. možnost úniku léčebného konopí a produktů z něj na nelegální trh.

leckon2

Většina případů, pro které je určena aplikace léčebného konopí, se týká především tlumení bolesti, křečí, případně nevolnosti a zvracení jako druhotného projevu hlavního onemocnění. Na základě vyjádření českých odborných společností lze konopí využít pro léčbu např. těchto onemocnění a stavů:

– chronické bolesti spojené např. s nádorovými onemocněními,

– wasting syndrom u HIV/AIDS (ztráta tělesné hmotnosti),

– nechutenství u lidí s nádorovými onemocněními a s AIDS,

– stavy po encefalitidách (neuroinfekcích),

– psoriáza (lupénka), atopický ekzém,

– glaukom (zelený oční zákal) v bolestivém stádiu.

Uvedené změny právních předpisů nabyly účinnosti 1. dubna 2013, některá však mají odloženou účinnost až od 1. dubna 2014. Odložená účinnost se týká zejména možnosti pěstování konopí pro léčebné účely, výběrového řízení pro udělení licencí k pěstování, zpracování vypěstovaného konopí pro léčebné účely a také odkupu a přepravy léčebného produktu do lékáren. Doby odložené účinnosti využije Státní agentura pro konopí pro léčebné použití, tedy Státní ústav pro kontrolu léčiv, pro přípravu celého systému. Mezitím bude možné léčebné konopí dovážet pod dozorem Inspektorátu omamných a psychotropních látek, který náleží pod Ministerstvo zdravotnictví ČR.“

Zdroj: ŽILÁKOVÁ, Kateřina. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. 1. Písek: © ARKÁDA – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM V PÍSKU, 2013.

Poslat komentář

*