4 Září

Léčebné využití konopí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„MUDr. Zábranský upozornil na to, že rostoucí zájem výzkumníků i praktických lékařů o využití konopí a jeho produktů ve stoupajícím počtu zemí může mít nejméně dva hlavní důvody. Nacházejí uplatnění u nemocí, na jejichž léčbu současná medicína odpovídající léky dosud stále ještě hledá a/nebo mají proti jiným formám léčby nesporné výhody. K té hlavní podle něj patří skutečnost, že např. „při tlumení bolestivých stavů je – oproti opiátům, steroidním analgetikům či antiflogistikům – riziko předávkování s následkem smrti u konopných látek limitně blízké nule“. K dalším výhodám léčby konopím nebo jeho produkty patří i nižší náklady na některé typy léčby, možnost úpravy dávky léčebné látky samotným pacientem tak, aby dosáhl kýženého efektu (typicky zmírnění bolesti, nevolnosti, poruchy koordinace pohybů) a omezení vedlejších příznaků (nežádoucí obluzení, přílišné ovlivnění vědomí, atd.), jež jsou typické u některých jiných léků.

Další možnou výhodou je podle MUDr. Zábranského i řada různorodých možností aplikace léčebných preparátů z konopí a/nebo rostlinného konopí. Sativex obsahující výtažek z konopí (delta-9-THC a CBD), je podáván ve formě sublingválního spreje, který je aplikován pod jazyk nemocného člověka. Ve světě existují i další synteticky vyráběné léky. Jde např. o delta-9-THC dronabinol, vyráběné ve světě pod názvy Marinol, Cesanet nebo Nabilon. Tyto léky nejsou dosud v českém lékopisu registrovány. Ale ani rostlinné konopí není nutné jenom kouřit v podobě cigaret, což je asi nejznámější způsob jeho aplikace. Konopí lze konzumovat perorálně ve formě rozemletého prášku nebo čerstvých listů a květenství. Ty mohou být přidávány do jídla, zapíjeny či zapečeny nebo díky tomu, že účinná látka THC je rozpustné v tucích a alkoholu, mohou být užívány ve formě lihových či mléčných extraktů. Alternativou rizikového kouření v cigaretách či dýmkách je vaporizace, při níž mohou být inhalovány účinné látky, které se – bez karcinogenních látek – uvolňují při procesu vysokostupňového hoření. Tento způsob aplikace umožňuje, díky okamžitému účinku, flexibilní dávkování pro pacienty. U odborníků z konoteka.cz si můžete přečíst více o teplotách vaporizace konopí.

Další možnou formou, v níž mohou být konopné produkty užívány, je konopný olej obsahující výtažek z konopné pryskyřice. Zde je třeba zdůraznit, že další známý konopný produkt – hašiš – není lékařsky indikován v žádné zemi.

lecvyukonopi1

V závěru svého vystoupení MUDr. Zábranský shrnul regionální dostupnost konopí či jeho produktů pro standardní medicínskou léčbu pacientů, kteří trpí různými typy onemocnění. Uvedl: „syntetické THC je – pod různými názvy léků – předepisováno pro léčbu nechutenství a nauzey v USA, v Izraeli, v Německu, v Anglii, ve Švýcarsku a v některých dalších evropských státech. Přírodní marihuana je schválena jako součást oficiálního lékopisu v Kanadě, v Nizozemí, ve Švýcarsku či ve dvaadvaceti státech USA“. MUDr. Zábranský ještě zdůraznil, že stejně jako jiné léky, standardně užívané v současné medicíně, může mít i konopí – zejména v případech, kdy dochází k porušování léčebného režimu – negativní účinky.“

Zdroj: RADIMECKÝ, Josef. Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika: Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře. 1. Praha: Centrum adiktologie, PK 1. LF UK a VFN, 2010.

Poslat komentář

*