24 Říjen

Léčebné využití konopí dle současné medicíny 3

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Parkinsonova nemoc

Tato nemoc zasahuje centrální nervový systém a projevuje se poruchami řeči, poruchami držení těla a pohybu. Mezi příznaky patří svalová ztuhlost, naprosté ustálení pohybů, klidový třes a deprese. Většinou není jasná příčina tohoto onemocnění, fyziologickým odůvodněním bývá nedostatek dopaminu v neuropřenašečích. Studie zabývající se účinností konopí na tuto nemoc dokazuje, že látky z konopí mají léčivý potenciál pro Parkinsonovu nemoc i pro jiné neurodegenerativní nemoci. (Milovský a kol., 2008, s. 412)

Bolestivé stavy

Medicína pro léčbu bolestivých stavů používá mnoho preparátů, analgetických opiátů jako je morfin, heroin, kodein fentanyl a jiné, které zmírňují bolest. Tyto léky mají velké negativní účinky jako je velká závislost, ospalost, mohou vyvolat silnou alergickou reakci, nevolnost. Marihuana jako lék na snížení bolesti je považována za jedno z bezpečných analgetik s minimem vedlejších účinků. (Milovský a kol, 2008, s. 413)

Léčba obezity

Lék pro snižování nadváhy Acompia, byl povolen Evropskou komisí roku 2006 ve Spojených Státech. Tento lék se doporučuje užívat v kombinaci se sportem a dietou. Účinná látka Rimobat, kterou přípravek obsahuje, působí tak, že blokuje receptory nacházející se v nervové soustavě. Tyto receptory se nacházejí v tukových tkáních a zároveň jsou součástí systému nerovové soustavy, který se zaměřuje na kontrolu příjmu potravy. (Milovský a kol., 2008, s. 415)“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*