31 Říjen

Léčebné využití konopí dle současné medicíny 4

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Touretteův syndrom

Touretteův syndrom je neuropsychiatrické onemocnění, které bývá vrozené. Projevuje se pohybovými a zvukovými tiky, které se vyskytují mnohokrát za den, jsou nápadné a ruší normální aktivitu dítěte. Obvykle jsou doprovázeny s poruchy chování jako je ADHD (hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti), OCD (obsedantně kompulzivní porucha). Začíná se projevovat v dětství kolem 6-7 věku dítěte. Tiky vznikají na základě funkčního onemocnění mozku a nejsou založené na zlozvycích. Tiky mohou být pohybové a zvukové. Mezi pohybové patří mrkání, trhání hlavou, záškuby v končetinách a mezi zvukové patří chrochtání, pískání, pokašlávání, vykřikování různých slov či vulgarismů. V USA na počátku 90 let byly zjištěny pozitivní účinky na léčbu této nemoci. Cannabis snižuje výskyt a závažnost tiků, a to díky publikování studií zaměřující se na využití cannabinoidů při léčbě Touretteova syndromu. Při pravidelném užívání THC bylo u pacientů zjištěno celkové zlepšení. Nedocházelo ke zhoršení schopnosti učení spíše zlepšení rozsahu, co se týká verbální paměti. (Rätsch, 1998, s. 200)

Gliomy

Nádorové nemocnění mozkové tkáně, při kterém dochází ke smrti do dvou let od doby, kdy byla nemoc diagnostikována. Gliomy vyrůstají z gliových buněk a tvoří strukturu v mozku, velké glie (Astroglie) mají schopnost regenerace a vysílají informace s výběžky do mozku a tak tvoří vrstvu pod měkkou plenou mozkovou. Glie poskytují ochranu nervových buněk, v nervové soustavě jsou všudypřítomné, tvoří padesát procent buněčného objemu mozku. Existuje pilotní vědecký pokus a mnoho základních vědeckých studií o účincích cannabinoidů, které snižují rychlost a růst gliomů v mozku.

Bylo zjištěno, že THC působí na zhoubné nádorové buňky a ignoruje buňky zdravé, tak jako použití intatumorálních injekcí pacientům s mnohočetným glioblastomem, kde se prokázalo zmenšení objemu tumoru. Diagnóza Glioblatomu je pro pacienta trpící tímto onemocněním rozsudek smrti, pouze pět procent pacientů se od vyslovení diagnózy dožilo pěti let a léčba je omezená. Medicína ještě nenašla lék, který by tuto nemoc vyléčil, proto vše co zpomalí zhoubný proces si zaslouží velkou pozornost.  Prokázaná je i účinnost cannabinoidů při zpomalování růstu nádorových buněk i v jiných tkáních například v konečníku, prostaty, prsou, dělohy. Vědci si od účinků cannabinoidů slibují vznik nových protirakovinných léků zpomalujících rozvoj rakoviny a menšího vzniku a snížení rychlosti metastáz zhoubných rakovinných buněk v těle. (Rätsch, 1998, s. 201)“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*