19 Duben

Legalizace po česku část 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„S účinností od 1. dubna 2013 je u nás v platnosti zákon, který měl zpřístupnit pacientům léčebné konopí legální cestou. Léčebné konopí mělo být pacientům dostupné v lékárnách na základě elektronického předpisu. Doposud však konopí v lékárnách k dispozici prakticky není.

Výše zmíněným zákonem byl novelizován zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Největší změnou zákona o léčivech je rozhodně zřízení registru pro léčivé přípravky s omezením, jehož úkolem je zajistit omezení předepsání a výdeje léčivého přípravku na množství stanovené v rozhodnutí o registrai. U zákona o návykových látkách jsou to pak nové dvě ustanovení § 24a a §24b, kde jsou uvedeny povinnosti spojené s pěstování konopí pro léčebné účely. Dalšími předpisy souvisejícími s „legalizací“ léčebného konopí v České republice jsou zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ale také podzákonné předpisy jako vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, a vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů.

Právě prováděcí vyhláška č. 221/2013 Sb., která byla přijata s velikým zpožděním, obsahuje zcela zásadní úpravu léčebného konopí jako je minimální věková hranice pacienta, množstevní limit 30 gramů za měsíc, dále stanovuje, kteří lékaři mohou konopí předepisovat a že je to možné pouze na základě elektronického receptu. Povoleny jsou čtyři druhy konopí s obsahem účinné látky THC od 6 do 19 %, které musí splňovat poměrně přísné nároky na kvalitu a čistotu. Ty přesně odpovídají nabídce jednoho z možných dodavatelů holandské společnosti Bedrocan. Konopí může být dováženo pouze ze zemí, kde je lékařské konopí legální, což tato společnost splňuje.

2016-08-28_193343

Léčebné konopí se lékáren dostalo teprve v listopadu minulého roku (myšleno ro 2014) a to navíc v nepříliš velkém množství. Dostupné je zatím pouze v několika vybraných lékárnách, které o něj projevily zájem. A ani lékaři ho nechtějí moc předepisovat. Česká legalizace léčebného konopí tedy již od začátku nefunguje, a to ještě nebylo možné pořádně odzkoušet dle mého názoru největší slabinu tohoto systému. Jeden gram konopí je nyní v lékárnách dostupný přibližně za 300 Kč, což je vyšší cena než na černém trhu, kde se jeho cena pohybuje mezi 100 Kč a 250 Kč za gram. Z tohoto důvodu si myslím, že velká část pacientů dá přednost černému trhu, kde nebudou nijak evidováni a nebudou si muset obstarávat předpis. Zlepšit situaci by mělo vypěstování vlastního konopí. Tendr na „výrobu“   40 kg léčebného konopí získala česká společnost Elkoplast Sušovice, která ho dodá za cenu 68 Kč za gram bez DPH. Toto množství ovšem vystačí pouze na měsíční dávku pro 1333 pacientů, nebo roční dávku pro pouhých 111 pacientů.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*