31 Květen

Legalizace v ČR – Úplná nebo částečná legalizace

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Zda legalizovat konopí úplně nebo jen částečně, není jednoduchá otázka. Ačkoliv zastávám názor, že konopí není nebezpečnější drogou než povolené drogy jako alkohol nebo tabák, nejsem zastáncem úplné legalizace konopí. Domnívám se, že tento stav jednoho dne nastane, ovšem zatím na něj společnost není dostatečně připravena. Úplná legalizace konopí by nemusela nutně znamenat zvýšení jeho spotřeby. Takováto forma legalizace by však mohla způsobit, že by bylo obstarání konopí pro nezletilé ještě snazší, než je tomu nyní. Je tedy zapotřebí zajistit alespoň to, aby k němu nezletilí reálně neměly přístup. Úplná legalizace by ale mohla znamenat i naprostý opak a konopí by se díky ní mohlo stát absolutně nezajímavým pro mladé vrstvy lidí, jelikož by postrádalo statut něčeho zakázaného. Ani přes to si však dnešní společnost toto nebezpečí nemůže dovolit. Je nutné zachovat alespoň minimální bezpečností standardy ochrany společnosti, podobně jako je tomu u alkoholu a tabáku. Těmito standardy mám na mysli zákaz užívání konopí nezletilými a přísné postihy za distribuci spojenou s nimi. Jedinou výjimku bych připustil v podobě využití konopí u nezletilých pro léčebné účely. To by však zahrnovalo přísně nastavené procesy, které by tomuto způsobu léčby předcházely, a také propracovaný systém kontrol. Léčba konopím u dětí má však své odpůrce a odborníci ji spíše nedoporučují. Systém úplného zákazu, ani ve vztahu k nezletilým, dnes příliš nefunguje, ovšem nesprávným opatřením by se tato situace mohla ještě zhoršit.

2016-08-29_194841

Měla by být tedy přijata taková forma legalizace, která bude určitým mezistupněm mezi restrikcí a úplnou legalizací. Jako vhodným řešením se nabízí zkombinovat nizozemský, portugalský a washingtonský model. Všechny systémy mají své nevýhody, je tedy třeba z nich převzít opatření, která fungují a předejít problémům, které v těchto zemích nastaly. Z nizozemského modelu by bylo vhodné použít především systém státem regulovaného prodeje konopí ve specializovaných obchodech, ale vyřešit problematiku zásobování a provozu těchto obchodů konopím, aby nepodporovaly černý trh.“

 

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*