7 Červen

Legalizace v ČR – Veřejné mínění

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Při svém průzkumu jsem zjišťoval, jak česká veřejnost vnímá možnost legalizace konopí. Respondenti měli na výběr z pěti kladných a dvou záporných možností. Pro legalizaci (nehledě na formu) se vyslovilo plných 94,5 % z nich. Nejvíce zastánců našel model, kdy by bylo konopí legální pouze pro léčebné účely (29,5 %), následován legalizací pouze pro vlastní potřebu (22,5 %). Celých 17 % odpovídajících bylo pro model podobný tomu nizozemskému, tedy zpřístupnění konopí ve státem regulovaných obchodech. Stejný počet lidí považuje za nejlepší model současný, tedy zpřístupnění léčebného konopí pouze v lékárnách. Méně dotázaných pak souhlasilo s tím, aby bylo konopí legální, ale stát by do jeho prodeje nijak nezasahoval (8 %). Pouhé 3 % respondentů zastávají názor, že by nemělo být konopí legalizováno a naopak by za jeho užívání měly být stanoveny co nejpřísnější tresty. Nejméně lidí označilo možnost, že by konopí legalizováno být sice nemělo, ale postihy za delikty s ním spojené by měly být co nejmírnější (necelé 3 %).

2016-08-29_200802

Z tohoto průzkumu jasně vyplývá, že si česká společnost uvědomuje, že kriminalizace konopí není tou nejvhodnější variantou a je třeba právní úpravu změnit. Především pak vnímají jako velice potřebné, aby bylo konopí legální pro léčebné využití pacientům, kterým by mohlo pomoci se zlepšením jejich zdravotního stavu.“

Zdroj: KUDLÁČEK, Filip. Právní aspekty legalizace konopí v České republice. Brno, 2015. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

Poslat komentář

*