1 Únor

Marihuana a epilepsie – Závěry a doporučení

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Přes poměrně intenzivní medicínský a experimentální výzkum, který je zaměřen na poznání funkce endokanabinoidového systému a účinku jednotlivých endokanabinoidů, přes poměrně rozsáhlý farmakologický výzkum, který směřuje k vývinu stále nových syntetických kanabinoidů, musíme konstatovat, že v současnosti neexistuje standardní kontrolovaná klinická studie u rozsáhlejšího souboru pacientů, která by opravňovalaširší užití marihuany pro léčbu epilepsie. Chronické užití marihuany k léčbě epilepsie tedy nelze na základě současných znalostí s klinickým užitím marihuany doporučit. Možný antikonvulzivní efekt marihuany je třeba ověřit klinickými kontrolovanými studiemi na větším souboru pacientů.

Je třeba zdůraznit, že marihuana svými účinky může ovlivnit metabolizmus chronicky užívaných léků. Potencuje hepatopatii u léků, které jsou potenciálně hepatotoxické. Interakcí s léky na plazmatické úrovni (z antiepileptik zejména s valproatem) může dojít ke snížení účinnosti chronicky užívané léčby.

Závěrem lze říci, že marihuana je jednou z inspirací farmakologického průmyslu k vývoji nového léku proti epilepsii. Cílem dalšího zkoumání je určení těch kanabinoidů, které mají nejsilnější antikonvulzivní a nejmenšími doprovodné nežádoucí účinky.“

Zdroj: TYRLÍKOVÁ, Ivana. Marihuana a epilepsie, mýty a fakta. www.neurologiepropraxi.cz. 2012, 2012(1), 3.

Poslat komentář

*