11 Leden

Marihuana a plicní onemocnění – shrnutí

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék Komentáře: 0

„Užívání marihuany je komplexní problém. Marihuana se užívá po celém světě již tisíce let. Naše vědomosti o jejím biochemickém spektru vedly k určitému „ospravedlnění“ pro dlouhotrvající multikulturní oceňování této drogy. Víme, že určité složky pomáhají (nebo mohou pomáhat) v léčbě nauzey, anorexie, chronické bolesti, deprese a snad i nádorového onemocnění. Právní hanobení marihuany postavilo ty, kteří chtějí marihuanu předepisovat nebo ji používat, do konfliktu se zákonem a způsobilo, že je obtížné zkoumat její možné přínosy. Jakákoli toxicita marihuany je podstatně menší v porovnání s největším legálním zabijákem současného světa – tabákem.

Marihuana je halucinogenní droga. Její užívání vede k psychomotorickým poruchám. Chronické užívání může vést k neurokognitivním deficitům. Část chronických uživatelů ji nadále užívá i přes její nepříznivý vliv na sociální funkce a produktivitu, což je racionální definice závislosti. Zvláště citlivá je mládež. Tyto aspekty užívání jsou podobné některým aspektům konzumace alkoholu a – podobně jako u alkoholu – je více než rozumné chránit mládež před marihuanou a pokusit se omezit její užívání v jakékoli souvislosti, ve které může její užívání vést k poškození ostatních.

Inhalační způsob užívání drog je velmi účinný, neboť obchází filtraci a nese produkty, které mohou být absorbovány přes kapilární membránu, přímo do mozku. Pokud je k mikronizaci použito spalování těchto produktů, generuje se velmi mnoho částic, které nemají žádný známý užitek a mohou škodit. Třídění stovek produktů spalování a jejich dopad (negativní nebo pozitivní) na dýchací systém je překážkou při zkoumání marihuanových a tabákových výrobků.

Pokud přeskočíme „drobné písmo“, je zřejmé, že inhalace kouře má potenciál dráždit a poškozovat plíce a průdušky. Ačkoli různé kultury používaly inhalaci různých produktů spalování po tisíce let, dnes můžeme být považováni za společnost excesů; příležitostné kouření nemusí vést k žádnému nebo jen k minimálnímu poškození, zatímco trvalé chronické užívání k poškození vést může. Současné údaje naznačují, že inhalace spalované marihuany skutečně dráždí dýchací ústrojí. Může způsobit obtíže jako kašel, zahlenění a pískoty. Na druhou stranu bylo zjištěno, že marihuana má bronchodilatační účinky; v současné době nejsou k dispozici žádné údaje, které by spojovaly užívání samotné marihuany s CHOPN. Jsou ale dostupné údaje, které svědčí o poškození při užívání marihuany společně s tabákem. Jsou také důkazy o tom, že silné užívání marihuany může vyvolat vznik nádorového onemocnění (a několik experimentálních důkazů toho, že některé složky marihuany působí proti některým druhům nádorů).

marvstup2

Existují dva způsoby „řešení“ této problematiky. První spočívá v nabízení marihuany v nehořlavých formách, které jsou vnímány jako medicínsky užitečné. A druhým, již probíhajícím řešením je identifikace a izolace složek rostliny se specifickými příznivými účinky, umožnění jejich dostupnosti ve známém množství a jejich podávání cestou, která nezpůsobuje poškození. Souhrnně řečeno, existují jednoznačné důkazy o tom, že příležitostné nebo pravidelné kouření marihuany není neškodné a způsobuje dýchací obtíže. Varování před pravidelným silným (a pravděpodobně i mírným) kouřením marihuany je tedy rozumné z důvodu poškození samotného uživatele i ostatních lidí projevujícího se kognitivními a psychomotorickými poruchami. Lékařské užívání v nízké kumulativní dávce pravděpodobně není škodlivé pro plíce. Rekreační užívání však není totéž co lékařské užívání a mělo by se na základě současných důkazů potlačovat, zejména u mladých jedinců.“

Zdroj: JOSHI, Manish, Anita JOSHI a Thaddeus BARTTER. Marihuana a plicní onemocnění. 1. www.prolekare.cz, 2014.

Poslat komentář

*