12 Listopad

Marihuana a zákony v USA – Kalifornie

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

Držení 28,5 gramů (jedné unce) marihuany nebo množství menšího není ve slunné Kalifornii čin vyžadující zadržení. Pokud pachatel dostatečně prokáže svou totožnost a slíbí účast na soudním řízení, policista ho nezatkne. Po usvědčení z přestupku zpravidla zaplatí občan pokutu ve výši 100 dolarů. Držení více než 28,5 gramů se trestá až 6 měsíci vězení a pokutou do 500 dolarů.

Držení do 28,5 gramů marihuany na školním pozemku v době, kdy je škola otevřená, je možné trestat až 10 dny vězení a pokutou 500 dolarů. Držení 28,5 gramů a většího množství na školním pozemku se trestá až 6 měsíci vězení a pokutou do 500 dolarů.

Pěstování nebo zpracování konopí je trestáno až 16 měsíci ve státní věznici, což už se považuje za tvrdý trest. Výjimku zákazu pěstování mají pouze pacienti nebo jejich pečovatelé, kteří konopí vlastní nebo pěstují pro osobní potřebu pacienta a to pouze se souhlasem lékaře.

Zákony týkající se vlastnictví a pěstování konopí se nevztahují na pacienty a jejich osobní pečovatele. Tito lidé mohou vlastnit či pěstovat marihuanu pro osobní potřebu k léčení, nebo léčení pacienta a to pouze na doporučení či se souhlasem lékaře. Prodej jakéhokoli množství marihuany se trestá odnětím svobody na 2 až 4 roky ve státní věznici. Darování méně než 28,5 gramů je přestupkem, který se trestá pokutou do 100 dolarů.

Prodej marihuany mladistvému je trestán 3 až 5 lety vězení. Každému nezletilému, v Kalifornii je to méně než 21 let, odsouzenému za nějaký z výše popsaných deliktů může stát, potažmo policie odebrat řidičský průkaz až na rok. Vlastnictví věcí sloužících k výrobě nebo užívání drog podléhá pokutě od 200 do 300 dolarů při prvním provinění, ale může se vyšvihnout na 5 až 6 tisíc dolarů v případě pátého nebo každého dalšího přestupku spáchaného během období pěti let.

Gamma_camera

56% voličů odsouhlasilo dne 5.11.1996 Návrh 215, který vstoupil v platnost následujícího dne. Tento zákon ruší tresty za užívání, držení a pěstování konopí pro pacienty, kteří vlastní „písemné nebo ústní doporučení“ svého lékaře, dokládající, že pacient „může mít prospěch z léčebného užívání marihuany“. Pacienti, kterým byla diagnostikována nějaká vyčerpávající nemoc při které se léčebné užívání marihuany „považuje za vhodné a bylo doporučeno lékařem“, jsou pod ochranou tohoto předpisu. Nemoci a stavy zahrnuté v tomto zákoně, se vztahují nikoliv výlučně na artritidu, kachexii neboli sešlost, rakovinu, chronickou bolest, HIV či AIDS, epilepsii, migrénu a roztroušenou sklerózu. Tímto zákonem nebyly stanoveny žádné limity ohledně množství drogy, které mohou pacienti vlastnit či pěstovat.

Senátní návrh zákona, jehož účinnost byla podepsána v říjnu roku 2003, a který vstoupil v platnost 1.1.2004, zavádí státní směrnici, udávající jaké množství léčebného konopí si můžou pacienti pěstovat a vlastnit. Dle této směrnice nesmí pacient či jeho pečovatel držet více než 8 uncí (cca 220 g) sušené marihuany anebo 6 zralých případně 12 nezralých rostlin konopí. Tento návrh ovšem povoluje pacientům i větší množství marihuany, pokud je toto doporučeno ošetřujícím lékařem. Legislativa také umožňuje obcím schválit místní předpisy, které povolují pacientům vlastnit větší množství léčivého konopí než udává nová směrnice.

Senátní návrh zákona také nařizuje kalifornskému ministerstvu zdravotnictví založit dobrovolný registr pacientů užívajících léčivé konopí, a aby registrovaným pacientům vydávalo identifikační karty.

Návrh zákona také uděluje zákonnou ochranu státním výdejnám léčebné marihuany, v předpisu se říká: „Oprávnění pacienti, osoby s platným identifikačním průkazem, plus určení hlavní pečovatelé oprávněných pacientů … ,kteří se v rámci státu Kalifornie společně podílejí na produkci marihuany, určené k léčebným účelům, se nestanou objektem státních trestních sankcí výhradně na základě tohoto faktu.“

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

California NORML [online]. 2014 [cit. 2014-09-29]. Dostupné z: http://www.canorml.org/

 

Poslat komentář

*