13 Květen

Marihuana a zákony v USA – New Jersey

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

Ve státě New Jersey je držení až 50 gramů marihuany či stav pod vlivem marihuany jen přestupkem neukázněných osob, který lze potrestat až 6 měsíci ve vězení a pokutou do 1 000 dolarů. Držení nad 50 gramů lze potrestat až 18 měsíci ve vězení a pokutou až 25 000 dolarů. Držení jakéhokoli množství drogy v okruhu tisíce stop, asi 300 m, od školy přidá k udělenému trestu ještě minimálně sto hodin povinně prospěšných prací.

Výroba či distribuce do jedné unce, asi 28,34 g, drogy lze trestat až 18 měsíci ve vězení a pokutou až 10 000 dolarů. V případě množství nad jednu unci se tresty zvyšují na 3 – 5  let odnětí svobody a pokutu do 25 000 dolarů. Výroba či prodej nad 5 liber, asi 2,2 kg, nebo pěstování 10 – 50 rostlin konopí lze potrestat 5 – 10 lety ve vězení a pokutou do 150 000 dolarů. Za množství nad 25 liber, asi 11 kg, či pěstování nad 50 rostlin se tresty navyšují na 10 – 20 let ve vězení a pokutu do 300 000 dolarů.

Pokud pěstujete konopí a jste chyceni s více než 10 rostlinami, předpokládá se provozování zařízení pro výrobu omamných nebo psychotropních látek, což je zločin prvního stupně, který je trestán 10 – 20 lety vězení.

NJ_lekarna

Za prodej či distribuci drogy v okruhu 1 000 stop, asi 300 m, od školních budov nebo ve školním autobuse následuje minimální trest. V případě do jedné unce je uložen minimální trest mezi jednou třetinou a jednou polovinou celkové délky původního trestu nebo jeden rok, podle toho, která možnost je delší. V případě množství na jednu unci se minimální trest pohybuje mezi jednou třetinou a jednou polovinou původního trestu nebo 3 roky, podle toho, která možnost je delší. Za tyto přečiny lze uložit i další pokutu až do 150 000 dolarů.

Prodej či distribuce marihuany v okruhu 500 stop, asi 150m,  od sociálních bytů, veřejného parku a veřejné budovy zvyšuje sazby trestů. V případě prodeje do jedné unce se trest zvyšuje o 3 – 5 let ve vězení s pokutou až 15 000 dolarů. Prodej nad jednu unci lze potrestat 5 – 10 lety ve vězení s pokutou až 150 000 dolarů.

Distribuce těhotným ženám či mladistvým osobám navyšuje tresty dvojnásbně. Používání a držení věcí sloužících k výrobě a užívání drog lze potrestat až půlročním vězením a pokutou až 1 000 dolarů. Distribuce takových věcí je trestána až rokem a půl ve vězení a pokutou do 10 000 dolarů. Jakákoli distribuce takovýchto věcí osobě do 18 let je trestána 3 – 5 lety vězení a pokutou do 15 000 dolarů.

NJ_karta

18. ledna 2010 podepsal guvernér Jon Corzine Zákon o soucitném umožnění užívání léčebné marihuany v New Jersey. Zákon vstoupil v platnost o půl roku později a nařizuje státu, aby vyhlásil pravidla určující podmínky distribuce léčebné marihuany státem oprávněným pacientům. Tato pravidla upravují vytvoření až 6 státem povolených „center alternativní léčby.“ Pacienti, kterým byla diagnostikována některá z následujících chorob, jsou pod ochranou tohoto zákona: rakovina, křeče a spastické poruchy včetně epilepsie, Lou Gehrigova choroba, roztroušená skleróza, svalová dystrofie, HIV a AIDS, zánětlivé střevní onemocnění včetně Crohnovy choroby, jakékoli smrtelné onemocnění, pokud lékař určil, že pacient do roka zemře. Další stavy jsou předmětem ke schválení pro státní ministerstvo zdravotnictví. Pacienti oprávněni k užívání marihuany, nesmí pěstovat své vlastní konopí a musí se řídit množstevními limity pro držení marihuany, což jsou 2 unce, asi 56 g marihuany měsíčně.

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

www.cmmnj.org

Poslat komentář

*