1 Červenec

Marihuana a zákony v USA – Oregon

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

V americkém státě Oregon je držení unce marihuany, asi 28 gramů, možné potrestat pokutou 500 – 1 000 dolarů. Držení množství nad unci lze trestat 1 – 10 lety ve vězení. V případech odsouzení za držení drogy lze uložit podmínku. Držení nad 110 gramů se považuje za provinění související s komerčním využitím drog a následují tresty značně vyšší a to v závislosti na předchozích záznamech v trestním rejstříku viníka.

Dodávka do 5 gramů bez protihodnoty se trestá pokutou 500 – 1 000 dolarů. Dodávka do jedné unce bez protihodnoty je trestána až rokem ve vězení s pokutou do 5 000 dolarů. Jakýkoli prodej marihuany lze také trestat až rokem ve vězení s pokutou do 100 000 dolarů.

Držení do jedné unce marihuany nebo pěstování až 3 rostlin konopí je povoleno osobám vlastnícím identifikační registrační kartu, která dokládá, že osoba je pacientem užívajícím marihuanu pro léčebné účely. Toto je obhajoba všech obvinění za držení nebo pěstování v rámci daných množstevních limitů.

Dodá-li osoba starší 17 let jakékoli množství marihuany nezletilému, mladšímu alespoň o 3 roky, bez ohledu na protihodnotu, spáchá tato osoba trestný čin prvního stupně, za který lze uložit maximální trest 20 let ve vězení a pokutu 100 000 dolarů.

Jakýkoli prodej mladistvému, alespoň o 3 roky mladšímu než je prodávající či jakýkoli prodej v okruhu 1 000 stop, asi 300m od školy lze trestat až 20 lety ve vězení a pokutou do 300 000 dolarů.

Výroba jakéhokoli množství marihuany je velmi vážným zločinem. „Výroba“ znamená vypěstování i jedné rostliny, dále pak balení, přebalení, označení či přeznačení marihuany. Výroba marihuany je trestným činem A třídy a lze za ni uložit maximální trest 20 let ve vězení s pokutou 100 000 dolarů.

lekarna

Konopná lékarna v Portlandu

Vědomé udržování, navštěvování či pobývání v místě, kde se užívá, uskladňuje či prodává marihuanu je přestupkem A třídy, který lze trestat až rokem ve vězení a pokutou 5 000 dolarů. Pokud se ovšem jedná o unci marihuany či méně, pak pokuta činí 100 dolarů a nenastává odsouzení za trestný čin.

Jakoukoliv výrobu marihuany lze trestat až 20 lety ve vězení a pokutou do 300 000 dolarů. Prodej věcí, které slouží k výrobě či užívání drog se trestá až rokem ve vězení a pokutou do 5 000 dolarů. Za odsouzení za výrobu, držení či dodávku marihuany nebo za řízení pod vlivem marihuany následuje odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců, soud ovšem ve vyjímečných případech nemusí odebrání řidičáku nařídit.

3. 11. 1998 55% voličů schválilo Opatření č. 67, které vstoupilo v platnost 3. 12. 1998. Tento zákon na státní úrovni ruší tresty za užívání, držení a pěstování marihuany pro pacienty, kteří vlastní podepsané doporučení od svého lékaře, říkající, že marihuana „může zmírňovat“ oslabující symptomy. Pacienti, u kterých byla diagnostikována některá z dále uvedených chorob, jsou pod právní ochranou tohoto zákona: kachexie, rakovina, chronická bolest, epilepsie a další choroby charakterizované záchvaty, zelený oční zákal, HIV či AIDS, roztroušená skleróza a další choroby, pro které jsou charakteristické svalové křeče a nevolnost. Jiné stavy jsou předmětem k posouzení pro zdravotní oddělení oregonského ministerstva lidských zdrojů. Pacienti a jejich hlavní pečovatelé mohou legálně držet maximálně 3 unce, asi 85 g, použitelné marihuany a mohou pěstovat max. 7 rostlin, z nichž max. 3 mohou být zralé. Zákon zavádí důvěrný, státem provozovaný registr pacientů, který vydává identifikační karty oprávněným pacientům. Pacienti, nezaneseni v registru držící větší množství marihuany než je povoleno zákonem, mohou v případě zatčení argumentovat léčebnou potřebou coby polehčující okolností.

Zákon byl novelizován sněmovním návrhem zákona 3052, který vstoupil v platnost 21. 7. 1999, a nařizuje, aby pacienti a jejich hlavní pečovatelé pěstovali marihuanu pouze na jediném místě a vyžaduje, aby pacienti, kteří chtějí využít polehčující okolnosti, byli diagnostikováni svým lékařem nejméně rok před zatčením. Tento zákon také uvádí, že policisté, kteří zabaví marihuanu v procesu dosud nerozhodnutého soudního řízení, nemusí udržovat tyto rostliny naživu. V roce 2000 Oregonská rada zdraví schválila debatu ohledně připojení Alzheimerovy choroby do seznamu oslabujících chorob, které jsou pod právní ochranou.

card

V srpnu 2001 zapsali správci programu ustanovené prozatímní procedury, které definují vztah mezi lékaři a pacienty. Nové pravidlo formuluje hlavního lékaře jako „lékaře, který navázal vztah lékař – pacient s klientem; … je v první řadě zodpovědný za péči o pacienty a jejich léčbu pacientů; … na pacientovu žádost přezkoumal pacientovy lékařské záznamy, provedl důkladnou lékařskou prohlídku pacienta, stanovil léčebný plán a/nebo následnou péči a zdokumentoval tyto činnosti v pacientově složce.“

Senátní návrh zákona 1085 , který vstoupil v platnost 1. 1. 2006, navyšuje množství konopí, které mohou držet oprávnění pacienti, ze 7 rostlin s max. 3 zralými a 3 uncí konopí na 6 zralých rostlin konopí, 18 nezralých sazenic a 24 uncí použitelného konopí. Pokud ovšem pacient drží konopí v množstvích přesahujících nové státní směrnice, nemůže již při soudním řízení nadále argumentovat léčebnou potřebou coby polehčující okolností. Pacientům nezapsaným do státního registru, kteří ale přechovávají léčebné konopí v množství vyhovujícím státnímu zákonu, je ponechána možnost polehčující okolnosti při soudním řízení.

Další novelizace oregonských zákonů o léčebné marihuaně redefinují „zralé rostliny“ tak, aby se mezi takové řadily pouze ty rostliny, které mají více než 12 palců na výšku a šířku, a zavádí státní registr osob oprávněných k produkci léčebného konopí pro kvalifikované pacienty.

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

Zákony o léčebné marihuaně: Oregon Medical Marijuana Act, Or. Rev. Stat. § 475.300 (2007).

http://egov.oregon.gov/DHS/ph/ommp/index.shtml

Oregonský registr pacientů, užívajících konopí (Oregon Cannabis Patients registry)

Poslat komentář

*