15 Červenec

Marihuana a zákony v USA – Rhode Island

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

Ve státě Rhode Island je možné držení do kilogramu marihuany porestat až rokem ve vězení a pokutou 200 – 500 dolarů. Držení marihuany při řízení se trestá odebráním řidičáku na 6 měsíců pokud jde o první provinění a na jeden rok v případě následných provinění.

Výroba či dodávka do kilogramu konopí se trestá až 40 lety ve vězení a pokutou 3 000 – 100 000 dolarů. Dodání mladistvému, alespoň o 3 roky mladšímu než dodavatel, přidává další 2 – 5 let vězení a pokutu do 10 000 dolarů. Prodej či držení v okruhu 300 yardů, asi 270 m od školy, veřejného parku nebo hřiště zdvojnásobuje sazby trestů.

Odsouzení za výrobu, držení nebo prodej nad kilogram konopí přináší povinné minimální tresty. V případě do 5 kilogramů následuje minimální povinný trest 10 let a maximální 50 let vězení s pokutou 10 000 – 500 000 dolarů. V případě množství nad 5 kilogramů následuje povinný minimální trest 20 let a maximálně doživotí s pokutou 25 000 – 100 000 dolarů.

ucastnik

Účastník pochodu za legalizaci marihuany na Rhode Islandu

V případě udělení podmíněných trestů, kde se neukládá trest vězení se po vínikovi požaduje podstoupení vyšetření drogové závislosti, účast na vzdělávacím kurzu o omamných látkách a splnění minimálního limitu 100 hodin veřejně prospěšných prací.

Dne 3. 1. 2006  vstoupil v platnost okamžitě po oficiálním schválení Zákon o léčebné marihuaně. Tento zákon na státní úrovni ruší tresty za užívání, držení a pěstování marihuany pro pacienty, kteří vlastní „písemné potvrzení“ od svého lékaře, které prohlašuje: „Dle lékařova profesionálního názoru eventuální přínosy léčebného užívání marihuany pravděpodobně převýší možná zdravotní rizika u kvalifikovaných pacientů.“ Pacienti, u kterých byla diagnostikována některá z dále uvedených chorob, jsou pod právní ochranou tohoto zákona: kachexie, rakovina, zelený oční zákal, žloutenka typu C, ostrá, oslabující, chronická bolest, prudká nevolnost, záchvaty, včetně těch příznačných pro epilepsii, ale i jiných, prudké a úporné svalové křeče, včetně těch příznačných pro roztroušenou sklerózu nebo Crohnovu chorobu, ale i jiných a Alzheimerova choroba. Další stavy jsou předmětem k posouzení pro ministerstvo zdravotnictví Rhode Islandu. Pacienti a jejich hlavní pečovatelé mohou legálně držet 2,5 unce, asi 70 g, konopí a 12 rostlin konopí, ovšem jejich konopí musí být uzavřeno a uskladněno ve vnitřním zařízení . Zákon zavádí povinný, důvěrný, státem provozovaný registr pacientů, vydávající oprávněným pacientům identifikační karty. Pacienti, neregistrovaní na ministerstvu zdravotnictví, kteří ale dostali od svého lékaře povolení k užívání léčebného konopí, mohou v případě soudu použít lékařské potvrzení jako polehčující okolnost.

RIcard

Platné registrační karty léčebné marihuany jiných států, které povolují léčebnou marihuanu jsou uznávány i v Rhode Islandu, pokud se držitel karty chová v souladu s množstevními limity, které platí pro držitele Rhode Islndských karet.

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

Zákony o léčebné marihuaně: The Edward O. Hawkins and Thomas C. Slater Medical Marijuana Act, R.I. Gen. Laws § 21-28.6

http://ripatients.org.

Poslat komentář

*