26 Srpen

Marihuana a zákony v USA – Vermont

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

V americkém státě Vermont je držení méně do 2 uncí marihuany, asi 56 g, možné trestat až 6 měsíci odnětí svobody a pokutou do 500 dolarů, ovšem jen v případě prvního provinění. V případě druhého provinění se tresty zvyšují až na 2 roky ve vězení a pokutu do 2 000 dolarů. Pro prvně obviněné osoby existuje také možnost odložení trestu. V případě držení množství nad 2 unce následuje trest až 3 roky a pokuta do 10 000 dolarů. Držení nad jednu libru, asi 450 g, lze potrestat až 5 lety ve vězení a pokutou až 100 000 dolarů. Držení konopí v množství nad 10 liber, asi 4,5 kg, přináší trest odnětí svobody až na 15 let a pokutu do 500 000 dolarů.

Pěstování více než tří rostlin lze potrestat vězením až na 3 roky a pokutou do 10 000 dolarů. Za více než 10 rostlin konopí se tresty navyšují na 5 let odnětí svobody a pokutu až 100 000 dolarů. Pěstování nad 25 rostlin přináší trest až 15 let ve vězení a pokutu do 500 000 dolarů.

Prodej či dodávka do půl unce marihuany , asi 14,2 g, lze trestat až 2 lety ve vězení a pokutou do 10 000 dolarů. Za půl unce a více se tresty navyšují až na 5 let ve vězení a pokutu do 100 000 dolarů. Prodej či dodávka nad jednu libru  konopí, asi 450 g, přináší trest odnětí svobody až na 15 let a pokutu do 500 000 dolarů.

Kdokoli zletilý, čili starší 18 let, kdo dodá marihuanu mladistvé osobě, která je alespoň o 3 roky mladší než prodávající, se vystavuje dodatečnému trestu až 5 let ve vězení a pokutě až do 25 000 dolarů. Jakýkoli prodej marihuany mladistvé osobě či prodej na školních pozemcích, ve školním autobuse a tak dále přináší dodatečný trest až 10 let ve vězení.

Prodej věcí sloužících k výrobě a užívání drog lze trestat až rokem ve vězení s pokutou do 1 000 dolarů.

vermont1

Senátní návrh zákona 76 ze dne 26. 5. 2004, který vstoupil v platnost 1. 7. 2004. ruší na státní úrovni tresty za užívání, držení a pěstování marihuany pro pacienty, u kterých byl diagnostikován „oslabující zdravotní stav.“ Pacienti, u kterých byla diagnostikována některá z dále uvedených chorob, jsou pod právní ochranou tohoto zákona: HIV či AIDS, rakovina a roztroušená skleróza. Pacienti a jejich hlavní pečovatelé mohou legálně držet max 2 unce, asi 56 g použitelné marihuany a mohou pěstovat max. 3 rostliny, z nichž max. jedna může být zralá. Zákon zavádí povinný, důvěrný, státem provozovaný registr, který vydává identifikační karty oprávněným pacientům.

Senátní návrh zákona 7, který vstoupil v platnost 1. 7. 2007, rozšiřuje definici „oslabujícího zdravotního stavu“ na nové choroby, kterými jsou rakovina, roztroušená skleróza, HIV či AIDS nebo léčba těchto stavů, pokud choroba nebo její léčba vedou k prudkým, trvalým a nezvladatelným symptomům, choroba, zdravotní stav nebo jeho léčba, která je chronická, oslabující a vyvolává prudké, trvalé symptomy, kterými jsou kachexie nebo úbytě, ostrá bolest, prudká nevolnost nebo záchvaty.

Toto opatření také navyšuje množství léčebného konopí, které mohou pacienti legálně držet, z jedné zralé nebo 2 nezralých rostlin konopí na dvě zralé nebo 7 nezralých rostlin. Senátní návrh novelizuje státní zákon tak, že koncesovaní lékaři v sousedních státech mohou legálně doporučit konopí vermontským pacientům.

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

Zákony o léčebné marihuaně: Zákon o terapeutickém užívání konopí (2003)

www.safeaccessnow.org/article.php?id=2012

Poslat komentář

*