9 Září

Marihuana a zákony v USA – Washington

Autor: admin Kategorie: aktuality, Legalizace konopí, Marihuana a USA Komentáře: 0

V americkém státě Washington lze držení do 40 g marihuany trestat až 90 dny vězení a pokutou do 1 000 dolarů. V případě 40 a více gramů se tresty zvyšují až na 5 let vězení s pokutou do 10 000 dolarů.

Pěstování, dodávka či prodej marihuany lze trestat až 5-ti lety ve vězení s pokutou do 10 000 dolarů. Jakýkoli prodej mladistvé osobě, nejméně o 3 roky mladší než vinník, zdvojnásobuje sazby trestů.

Polehčující okolnost při porušení zákona o marihuaně je, že osoba, držící drogu ji má pro osobní léčebnou potřebu a vlastní platnou dokumentaci a splňuje podmínky jako oprávněný pacient nebo hlavní pečovatel pacienta.

Držení, výrobu či dodávku věcí sloužících k výrobě a užívání drog lze porestat až 90 dny ve vězení a pokutou do 1 000 dolarů. Jakékoli odsouzení přináší povinný minimální trest 24 hodin ve vězení a povinnou minimální pokutu 250 dolarů. V případě dalšího odsouzení se tresty odnětí svobody zdvojnásobují. V případě odsouzení za drogový trestný čin nezletilých je mladistvému odebrán řidičský průkaz na dobu jednoho roku.

washington1

Washingtonské vězení

3. 11. 1998 schválilo 59% voličů Opatření č. 692 a zákon vstoupil v platnost toho samého dne. Tento zákon ruší na státní úrovni tresty za užívání, držení a pěstování marihuany pro pacienty vlastnící „platnou dokumentaci“ od svého lékaře, která potvrzuje, že trpí ochromujícím stavem a že „potenciální přínos léčebného užívání marihuany pravděpodobně převýší zdravotní rizika.“ Pacienti, u kterých byla diagnostikována některá z dále uvedených chorob, jsou pod právní ochranou tohoto zákona: kachexie, rakovina, HIV a AIDS, epilepsie, oční zákal, neovladatelná bolest a roztroušená skleróza. Další stavy jsou předmětem ke schválení pro Washingtonský zdravotní úřad. Pacienti a jejich hlavní pečovatelé mohou legálně držet a pěstovat množství nepřesahující zásobu marihuany na 60 dní. Zákon nezavádí státem provozovaný registr pacientů.

Senátní návrh zákona 6032 také nařizuje ministerstvu zdravotnictví, aby „přijalo pravidla definující množství marihuany, které lze označit za zásobou pro oprávněné pacienty na dobu šedesáti dní.“ V říjnu 2008 dokončil úřad směrnici, která umožňuje pacientům pěstovat až 15 rostlin konopí a držet až 24 uncí, asi 680 g, použitelné marihuany. Nové limity vstoupily v platnost 2. 11. 2008.

Pacientům držícím větší množství konopí než je povoleno, bude i nadále umožněno využívat ochrany zákona, pokud předloží důkazy indikující potřebu takto zvýšeného množství pro léčbu jejich zdravotního stavu.

washington2

Senátní návrh zákona 6032 dále potvrzuje změny doporučené státní komisí pro zajišťování lékařské kvality, která navrhuje, aby se státní seznam oprávněných stavů rozšířil o Crohnovu chorobu, žloutenku typu C a jakoukoli chorobu, včetně anorexie, vedoucí k nevolnosti, zvracení, hubnutí, ztrátě chuti k jídlu, křečím, záchvatům, svalovému spazmu a křečovitosti, pokud se tyto symptomy nedají zmírnit standardní léčbou nebo léky.

Také omezuje pravomoc policie zabavit léčebné konopí, o kterém se jistilo, že je drženo legálně způsobilým pacientem.

Další snátní návrh zákona 5798 opravňuje další zdravotnické pracovníky, včetně naturopatů, asistentů lékaře, osteopatů a jejich asistentů a zkušených registrovaných zdravotních sester, aby svým pacientům legálně doporučili terapii marihuanou. Zákon vstoupil v platnost 10. 6. 2010.

Přeloženo z:

HOLLAND, Julie. The pot book: a complete guide to cannabis : its role in medicine, politics, science, and culture. Rochester, Vt.: Park Street Press, c2010, xxiv, 551 p. ISBN 15-947-7368-8.

NORML: Working to reform marijuana laws [online]. 2014 [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://norml.org/

www.doh.wa.gov

ACLU of Washington, Drug Reform Project – www.aclu-wa.org/detail.cfm?id=182

Poslat komentář

*