10 Srpen

Marihuana jako vstupní či startovací droga

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„ČR je zemí, kde je sice dlouhodobě velmi rozšířené užívání marihuany mezi mládeží, ale na druhou stranu patříme mezi země Evropy s nejnižším výskytem problémových uživatelů tzv. tvrdých drog, jako jsou např. stimulanty (např. pervitin) nebo opiáty (např. heroin).

Odhaduje se, že kolem 23. roku věku má s konopnou drogou zkušenost více než 60 % populace. Většina těchto mladých lidí má také zkušenost s tabákem a alkoholem, tedy s legálními drogami. Většina z těchto 60 % marihuanu jen párkrát zkusila nebo ji v pozdějším věku kouří občasně, víkendově, rekreačně. Kolem 30. roku věku marihuanu bude, byť jen občasně, kouřit už jen méně než 10 % z nich. Tito lidé si někdy, čas od času, dají jointa, a přitom se nikdy ve svém dalším životě nedostanou do problémů, které se běžně pojí s tvrdými drogami.

I přesto nelze kouření marihuany brát na lehkou váhu, protože za určitých předpokladů (viz níže) se kouření marihuany může do budoucnosti spolupodílet na vzniku závažných problémů s alkoholem a/nebo s jinými tvrdými drogami. Jedná se o tyto rizikové předpoklady:

Nízký věk. Čím nižší je věk dítěte, které kouří marihuanu, tím vyšší je riziko, že dítě později užije tvrdou drogu.

Intenzivní (až každodenní) kouření marihuany. Jiná míra rizikovosti existuje v případě, že čtrnáctileté dítě kouří marihuanu obden, a jinou míru rizikovosti představuje případ, když si dvacetiletý mladík zakouří marihuanu jedenkrát za 14 dní.

marvstup2

Skryté psychické onemocnění. Jedná se především o tzv. dvojí diagnózy, které zvyšují pravděpodobnost, že člověk začne užívat a nadužívat konopné drogy a následně i drogy nebezpečnější, jako jsou alkohol, pervitin, opiáty, a to proto, aby zmírnil potíže vyplývající z hlavního (skrytého) onemocnění. Jedná se hlavně o depresi, úzkostné poruchy jako jsou např. sociální fobie, generalizovaná úzkostná porucha, a psychotické poruchy.

Rodinná patologie. Např. otec nebo matka byli nebo jsou alkoholici. Některé výzkumy říkají, že 80 % lidí závislých na opiátech mělo otce, který měl nebo má problémy s alkoholem.“

Zdroj: ŽILÁKOVÁ, Kateřina. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O MARIHUANĚ. 1. Písek: © ARKÁDA – SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM V PÍSKU, 2013.

Poslat komentář

*