2 Září

„Marihuana mozku“ – endokanabinoidní systém

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

Myšlenky na marihuanu u někoho evokují strnulé šedivé vzezření narkomana, u druhého příjemné uvolnění osvobozující od vnitřního napětí vyvolaného překotným způsobem života, a u jiného nadějí, že bude zbaven mučivé chronické bolesti. Každý člověk pocítil na sobě její účinek. Náš mozek totiž produkuje svou vlastní „marihuanu“ – chemické sloučeniny – endokanabinoidy.

Výzkum endokanabinoidů v posledních letech dospěl k obdivuhodným závěrům. Pochopení mechanismů jejich činnosti by mohlo vědcům pomoci pochopit podstatu bolesti, úzkosti, fobií, obezity a mnohých jiných poruch, a také rozvíjet nové přístupy k jejich léčbě.

Kanabinoidní receptory se vyskytují pouze na neuronech určitého typu, přičemž jejich rozmístění má velmi osobitý charakter. CB1 kanabinoidní receptory jsou soustředěny na neuronech uvolňujících hlavní inhibiční neurotransmiter předního mozku – gama-aminomáselnou kyselinu (GABA), pod jejímž vlivem dochází k přerušování generování elektrických impulsů nervových buněk. Zejména hustě jsou rozmístěny v oblasti synapsí (vzájemných spojení neuronů). Toto rozmístění kanabinoidních receptorů přimělo vědce předpokládat, že se podílejí na přenosu nervových signálů přes GABA synapse. Ale proč signalizační soustava předního mozku potřebuje vazbu na receptor rostlinného původu?

V roce 1992 (28 let od identifikace THC) se zjistilo, že přední mozek generuje mastnou kyselinu (anandamid), schopnou vázat se na receptory CB1 a napodobovat všechny známé účinky marihuany. Později byl objeven 2-arachidonoylglycerol (2-AG) se stejnými vlastnostmi, jehož koncentrace v některých částech předního mozku byla daleko vyšší, než koncentrace anandamidu. Tyto dvě sloučeniny představují hlavní endogenní kanabinoidy. Marihuana vyznačující se velkou chemickou shodou s endokanabinoidy je schopna aktivovat kanabinoidní receptory mozku.

 thc

Objevy osvětlují vztah neurálních účinků endokanabinoidů s jejich behaviorálními a fyziologickými účinky. Výzkumníci studující fyziologické mechanizmy úzkosti obvykle vyvolávají podmíněný reflex, a to na základě spojení podnětu (signálu) a stimulačního faktoru vyvolávajícího u zvířat strach. Během tohoto postupu se často používá zvuk ve spojení s krátkodobým úderem slabého elektrického proudu do tlapiček hlodavce. Za nějaký čas, když zvíře uslyší zvuk, ustrne v očekávání úderu elektrickým proudem. V případě, že opakující se stejný zvuk není znovu a znovu doprovázen elektrickou stimulací bolesti, přestane se ho bát, získaný podmíněný reflex vyhasne. Myši, které postrádaly v mozku CB1 kanabinoidní receptor si rychle osvojili zvuk spojen s bolestí tlapiček, ale na rozdíl od zvířat s neporušenou hladinou CB1 kanabinoidního receptoru se nemohly zbavit strachu, když se zvuk přestal kombinovat s bolestí.

Výsledky těchto výzkumů dokazují, že endokanabinoidy sehrávají důležitou roli při odstraňování strachu a bolesti spojených s minulými zážitky. Není vyloučeno, že neobvykle nízké množství kanabinoidních receptorů či nedostatečné uvolňování endogenních kanabinoidů v předním mozku má souvislost se syndromem posttraumatického stresu, fobiemi a některými formami chronické bolesti. Tento předpoklad potvrzuje i skutečnost, že někteří lidé kouří marihuanu za účelem odstranění úzkosti. Kromě toho, je pravděpodobné, že syntetické náhrady endokanabinoidů by mohly pomoci lidem zbavit se nepříjemných vzpomínek, když signály, které si zvykly spojovat s bolestí a nebezpečím, v reálném životě nabývají úplně odlišný význam.

Nové terapeutické přístupy

Bez ohledu na skutečnost, že fyziologické účinky „vlastní marihuany mozku“ nejsou ještě dostatečně přezkoumané, vědci vyvíjejí nové léky založené na využití léčivých vlastností konopí. K dispozici je nabilon, dronabinol, a některé další syntetické THC analogy, které eliminují nevolnosti způsobené chemoterapií a zlepšují chuť k jídlu u pacientů s AIDS. Jiné kanabinoidy ulevují od bolestí, které provázejí mnohočetná onemocnění. Navíc jeden z antagonistů CB1 (látka blokující odpojení těchto receptorů) se dobře uvedl v mnohých klinických zkouškách v léčení nadváhy a obezity. Nicméně, tyto léky nemají schopnost působit jen v té části mozku, jejíž činnost je potřeba korigovat. Naopak působí v různých mozkových strukturách, což způsobuje závratě, ospalost, zmatenost a poruchy duševní činnosti.

Tento problém by se mohl vyřešit, kdyby se podařilo zesílit úroveň endogenních kanabinoidů

v mozku. Nicméně, jejich úroveň by se mohla zesílit pouze v těch částech mozku, kde jsou potřebné v daný moment, aniž by došlo k nepříznivým účinkům, v důsledku aktivace mozku zahrnutím kanabinoidními receptory.

V některých částech mozku je dominantní anandamid, v jiných 2-AG. Výzkumy chemických drah těchto endokanabinoidů mohou přispět ke vzniku látek, které selektivně působí na konkrétní sloučeninu. Je také známo, že endokanabinoidy jsou produkovány pouze v tom případě, jestli se neurony nevybíjejí jednotlivými impulsy, ale sériemi 5 – 10 impulsů. Proto by bylo možné vytvořit lékařské prostředky, které mění povahu impulsů nervových buněk, a tím i rychlost uvolňování endokanabinoidů. Koneckonců, byly rovněž vytvořeny antikonkluzivní léky inhibující neuronální hyperaktivitu spojenou s rozvojem epileptických záchvatů, které nemající vliv na normální elektrickou aktivitu mozku.

cannabinoid

Výzkum účinků marihuany zázračně přivedl výzkumníky k objevu endokanabinoidů. Receptory CB1 se rovněž vyskytují u všech obratlovců, což znamená, že biochemické a fyziologické soustavy, využívající vlastní, marihuaně podobné sloučeniny v mozku, existují již 500 milionů let. Během této doby se endokanabinoidy přizpůsobily k vykonávání četných, někdy velmi složitých funkcí. Výzkumem za poslední léta však člověku ozřejmil funkci pouze některých z nich. Endokanabinoidy nemají vliv na vznik strachu, ale jsou nevyhnutelné k jeho překonání, nemají vliv na schopnost jíst, ale dokážou změnit chuť k jídlu, a tak dále. Jejich přítomnost ve strukturách mozku spojených se složitým motorickým chováním, myšlením, učením a pamětí, nás nutí předpokládat, že evoluce vybavila tyto tajemné prostředníky vyskytující se v mozku ještě mnohými dalšími pozoruhodnými schopnostmi.

Další užitečné a cenné informace najdete na pestujtejednoduse.cz

Zdroj: Roger A. Nicoll a Bradley E. Alger.Марихуана мозга, или новая сигнальная сыстема. <http://wsyachina.narod.ru/biology/brain_10.html>.

Poslat komentář

*