20 Prosinec

Marihuana může spustit schizofrenii díl 1.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Marihuana může spustit schizofrenii, a proč se z české trávy lidé nesmějí. Rozhovor s MUDr. Tomášem Páleníčkem, PhD. z Psychiatrického centra Praha a Národního ústavu duševního zdraví.

Zabývali jste se výzkumem marihuany. Lze zjednodušeně charakterizovat, jaká marihuana se v Čechách kouří?

Dle našich výzkumů se v Čechách v současné době kouří zejména odrůdy vyšlechtěné pro vysokou produkci THC (delta-9-tetrahydrokanabinolu), tedy hlavní psychoaktivní látky obsažené v kanabisu. Tyto odrůdy se odborně nazývají „sinsemilla“ (španělsky ‚bez semen‘). Mezi lidmi jsou známé spíše jako skunk. Charakteristické je, že tyto odrůdy neobsahují jiný důležitý kanabinoid s názvem CBD (kanabidiol). Z našich analýz prozatím vyplynulo, že ze zhruba 40 otestovaných vzorků různých druhů konopí získaných od rekreačních a chronických uživatelů v Praze, pouze jeden vzorek obsahoval látku CBD. Druhým vzorkem s obsahem CBD byl hašiš, nejspíše marockého původu. Současně se u většiny analyzovaných vzorků jednalo o vysokopotentní skunky s obsahem nejčastěji mezi 17–21 % THC v sušině. V případě těchto odrůd konopí je jedno, zdali jsou pěstovány pod umělým osvětlením a hydroponicky, nebo venku v přírodě. V každém případě jim chybí genetická výbava pro produkci CBD. Přitom CBD velmi významně mění vlastní charakter intoxikace marihuanou.

Po čistém THC se vyskytuje mnohem více příznaků jako je úzkost, paranoia či jiné psychotické příznaky a většinou zcela chybí známý neutišitelný záchvatovitý smích. Naproti tomu, pokud je užita kombinace THC s CBD, CBD částečně blokuje výše zmíněné nepříjemné a propsychotické účinky THC a po této kombinaci se typicky objevuje i zmíněný záchvatovitý smích.

Uvedl jste, že v české marihuaně chybí „brzda proti schizofrenii“. Co to znamená?

Existuje jistá evidence, že užívání vysokopotentních odrůd kanabisu je pravděpodobně nějakým způsobem spojeno s psychotickým procesem, tedy i se schizofrenií. Jedná se především o velké populační studie, ve kterých bylo zjištěno, že uživatelé těchto odrůd, pokud začnou pravidelně užívat vysoké dávky před 18. rokem života, jsou vystaveni 2–3 krát vyššímu riziku vzniku psychotické epizody v pozdějším věku (a to včetně schizofrenie). Není zatím jednoznačně prokázáno, že by THC mohlo být příčinou schizofrenie, nicméně tyto nálezy jsou dosti alarmující. Druhým faktem je, že po užívání kanabisu se v praxi setkáváme jak s akutními psychotickými poruchami, tak i s pacienty, kteří si první epizodu schizofrenie spustili kanabisem (u nich by ale asi nejspíše vznikla i jiným spouštěčem). Nejsme schopni pomocí běžných diagnostických metod odlišit, zdali bylo příčinou užívání kanabisu, nebo predispozice jedince. Nicméně celkem spolehlivě víme, že užívání kanabisu pacienty, kteří se léčí se schizofrenií, výrazně zhoršuje jak průběh onemocnění, tak i jejich prognózu.

Existují však studie, které jasně prokazují, že CBD částečně blokuje psychotické účinky THC a také samo o sobě působí antipsychoticky. Jeho užívání tedy vede ke zlepšení příznaků schizofrenie. Ve studiích s pacienty byl efekt CBD srovnatelný s jinými běžně používanými antipsychotiky. Otázkou, která každého může napadnout je, proč u nás nemáme najednou obrovský nárůst výskytu schizofrenie, když je zde kanabis tak populární. Hlavní vysvětlení lze pravděpodobně opřít o epidemiologii. Výskyt schizofrenie v populaci je dlouhodobě do 1 % napříč generacemi. Užití marihuany v posledním roce v populaci lidí od 15 do 24 let udává 22,5 % mladých lidí. Mezi nimi je však pravidelných těžkých kuřáků marihuany před 18. rokem života celkem poskrovnu (i když u nás více než v jiných zemích). Takže reálně těch mladých lidí, kteří jsou vystaveni riziku vzniku psychózy v souvislosti s užíváním kanabisu, je v populaci dost málo. Vezmeme-li v potaz fakt, že je u nich teoreticky 2–3 násobně vyšší riziko vzniku psychózy, tedy celkem do 3 %, nejedná se o závratné počty. Současně díky takto malým počtům lidí nelze jednoduše zjistit, zda se významně zvýšil celkový počet nemocných, a také to ani nelze jednoduše statisticky prokázat. Druhou otázkou je, proč v zemích jako je např. Indie, Jamajka, Brazílie, Španělsko, kde je užívání kanabisu v určitých oblastech ještě častější než v našich končinách a jiných zemích, není výrazně vyšší výskyt schizofrenie.

Nejpravděpodobnější hypotézou či vysvětlením může být to, že v těchto zemích jsou užívány původní (nešlechtěné) formy kanabisu (anebo hašiše z nich vyráběného), které v sobě obsahují CBD. Ten pak uživatele do určité míry chrání před vznikem psychózy i při pravidelném užívání.“

Zdroj: Dekontaminace. 2013, 2013(II).

Poslat komentář

*