27 Prosinec

Marihuana může spustit schizofrenii díl 2.

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Marihuana může spustit schizofrenii, a proč se z české trávy lidé nesmějí. Pokračování rozhovoru s MUDr. Tomášem Páleníčkem, PhD. z Psychiatrického centra Praha a Národního ústavu duševního zdraví.

Jaké jsou zdravotní a psychické dopady dlouhodobého užívání marihuany?

Těch je samozřejmě celá řada. Začněme těmi somatickými. Pokud je marihuana užívána kouřením, jsou rizika velmi obdobná jako u kouření tabáku (chronické bronchopneumonie, karcinogenní účinky, vliv na kardiovaskulární aparát ve smyslu aterosklerózy apod.). V případě psychických dopadů se jedná o již zmíněné psychotické epizody (ty mohou ale vzniknout i po akutním užití), dále pak zejména o tzv. amotivační syndrom. Tito jedinci ztrácí chuť vykonávat jakoukoli produktivní činnost, následkem čehož de facto nedělají nic, nejsou schopni činit rozhodnutí apod. Následně selhávají ve společnosti. Jsou ale i skupiny, které tuto diagnostickou jednotku popírají. Já osobně jsem se však s několika takovými lidmi již setkal a musím říci, že tento stav může velmi komplikovat fungování celých rodin. Při dlouhodobém užívání kanabisu může vzniknout i závislost. Ta samozřejmě není tak častá jako např. závislost na alkoholu nebo opiátech, ale rozhodně existuje. Závislí jedinci se však do léčby většinou dostávají spíše proto, že selhávají v normálním životě, než v důsledku somatické devastace organismu a fyzické závislosti. Kromě těchto příznaků jsou dnes jako samozřejmost považovány poruchy krátkodobé paměti, vznětlivost atd. Některé z těchto obtíží odezní při dostatečně dlouhé abstinenci, některé se však mohou na člověku podepsat dlouhodoběji.

Jak se díváte na léčebné využití konopí?

Rozhodně velmi pozitivně. Kanabis má řadu účinků, které lze využít v medicíně, a měly by být využívány. Je to asi stejné, jako použití opiátů k léčbě bolesti. V určitých indikacích bude kanabis v budoucnu jistě nenahraditelný, jako je tomu dnes u opiátů. Je naprosto v pořádku, že Česká republika se již legislativně připravila na tuto alternativu a doufám, že se v dohledné době léčebné konopí začne hojně využívat přinejmenším v případě jasných indikací (roztroušená skleróza, pomocná léčba u nádorových onemocnění, léčba chronické bolesti apod.). Řada českých injekčních uživatelů drog užívá konopí jako doplňkovou drogu k opiátům či pervitinu.

Vzniká jim tak polymorfní závislost? Co tím riskují?

Polymorfní závislost určitě vzniknout může. Nemyslím si však, že by kombinovaná závislost např. na pervitinu s marihuanou byla nějak výrazně horší než na pervitinu samotném. Závislost je vždy stejně velký problém pro jedince i jeho okolí. Injekční uživatelé drog však mají většinou výraznější problém s primární drogou, nežli s kanabisem. Na druhou stranu, řada uživatelů opiátů i pervitinu kanabis neužívá téměř vůbec. Každopádně pokud se podaří, že abstinují, je rozhodně lepší, daří-li se abstinovat od všeho, včetně marihuany. Užití marihuany pro řadu z nich může být momentem, kdy dochází ke snížení zábran a k relapsu. Jsou však i takové přístupy v léčbě, u kterých je v doléčovacím procesu marihuana do určité míry tolerována. Díky za rozhovor.“

Zdroj: Dekontaminace. 2013, 2013(II).

Poslat komentář

*