18 Srpen

Mnohostranné využití konopí v 21. století – Konopný papír a konopí a textilní průmysl

Autor: admin Kategorie: aktuality, Využití konopí Komentáře: 0

Konopný papír

„Papír se začal vyrábět ze dřeva až na konci 19. století. Tenkrát se zdálo, že stromy jsou naprosto neomezenou surovinou. Dnes se zakládají lesní kultury, které mají nahradit vytěžené porosty. Na rozdíl od konopí je dřevo během svého růstu trvajícího minimálně 10 let velmi zranitelné ohněm a hmyzem. Požadavky trhu se musí předvídat mnoho let dopředu a na finanční návratnost se čeká až do období těžby. Konopí se sklízí každý rok a jeho pěstitelé mají tedy možnost pružně reagovat na poptávku. Konopné vlákno je možné zpracovat na všechny druhy papíru od lepenky až po vysoce kvalitní grafický papír. V současné době se nejvíce používá na technické filtry, čajové sáčky, cigarety a bankovky.

Dnešní celulózky jsou vybaveny na zpracování krátkých vláken získávaných z vysokomolekulárního ligninu. Dlouhá, pevná vlákna konopí tvořená nízkomolekulárním ligninem (snižujícím množství chemických látek potřebných k extrakci buničiny) jsou velkou výhodou. Chlorové bělicí prostředky jsou jednou z hlavních příčin znečištění vod z papíren. Bělicí činidla šetrnější k životnímu prostředí, jako je například peroxid vodíku, jsou při získávání celulózy z dřeně konopí stejně účinná.

Ne každá technologie je tak univerzální, aby se dala beze zbytku uplatnit ve všech aplikacích, takže ačkoli konopí vyžaduje výrazně méně energie (o 30 až 50 %) a spotřeby chemických látek než extrakce vláken, nemůže se jeho zpracování přenést do existujících celulózek bez nutných úprav. Jako první možné řešení se nabízí rozřezat 10 až 20 mm dlouhá vlákna na délku dvou milimetrů, čímž se získá kvalita dřevní vlákniny se všemi jejími nevýhodami, jako je například ztráta pevnosti dané délkou vlákna a ekonomické a ekologické ztráty vyplývající ze zdlouhavého technologického postupu.

Než se průmyslový svět rozhodne, jak dál, zásoba surovin se opět zmenší. V nejbližší budoucnosti bude však možné přispět ke změně tím, že začneme nakupovat výrobky z celulózek zpracovávajících místně získané bezdřevé zdroje.

Konopí a textilní průmysl

Konopí na textil se pěstuje na celém světě. Látky a oděvy jsou dostupné v nejrůznější kvalitě, která závisí na zpracovatelských technologiích, jež se neustále zdokonalují. V současné době je k dostání nepřeberné množství výrobků z materiálů vznikajících smíšením konopí s hedvábím, bavlnou, vlnou, lykrou či lnem.

Lotyšské matrony, které doma i na veřejnosti vystavují na odiv své tradiční jantarové náhrdelníky, zajisté velebí lotyšské klenotníky. Tyto dámy běžně nosí jednoduchý prstýnek umně spletený z drátků ušlechtilého stříbra a konopných provázků.“

Zdroj: BENHAIM, Paul. Konopí: zdraví na dosah : holistická kuchařka. Vydání druhé. Přeložila Kateřina ORLOVÁ. Frýdek-Místek: Alpress, 2019. Klokan (Alpress). ISBN 978-80-7633-093-1. s. 47-49.

Poslat komentář

*