12 Prosinec

Mýty o marihuaně 1

Autor: admin Kategorie: aktuality, Konopí jako lék, Legalizace konopí Komentáře: 0

„Marihuana je vysoce návyková

Při užívání marihuany dochází u dlouholetých uživatelů k abstinenčním příznakům a fyzické závislosti, je často zapotřebí profesionální pomoci při léčbě návyku na marihuanu. Dlouhodobým uživatelům může velice zkomplikovat život, pokud se pokusí marihuanu přestat užívat. Protidrogové léčebné programy, do kterých v roce 1993 vstoupilo sto tisíc lidí užívající marihuanu, jako primární drogu uvádějí, že potřebují profesionální pomoc, aby se mohli návyku na marihuanu zbavit.

Faktem je, že většina kuřáků marihuanu užívá jen příležitostně, jen jedno procento Američanů užívá marihuanu denně. Lidé, kteří užívají marihuanu často, nemají problém s užíváním této látky přestat, pouze několik málo lidí vyhledává odbornou protidrogovou pomoc. K abstinenčním příznakům dochází málo, je dokázáno, že marihuana nevyvolává fyzickou závislost. Dokonce je prokázáno, že většina lidí, kteří začnou užívat marihuanu, ji neužívají často ani dlouhodobě. Výzkum zaměřený na generaci třicátníků na užívání marihuany od dob svého studia na střední škole, bylo zjištěno, že mnoho z nich přestalo marihuanu užívat, 75% ji v loňském roku neužilo vůbec a 2,5% ji v předešlém roce užilo v průměru zhruba jednou týdně. V současné době v Americe marihuanu kouří denně 0,8% obyvatel. „Někteří lidé mohou marihuanu užívat dlouho, aniž by se setkali s nepříznivými fyzickými, psychologickými či sociálními následky“. Mnoho uživatelů vysokých dávek marihuany nemá obtíže snížit dávky marihuany nebo s ní skončit úplně, někteří hledají odbornou pomoc v protidrogových zařízeních, vstupují do programů s primární drogovou závislostí na marihuaně, u těchto lidí je zřejmé že užívají více typů drog, jako je alkohol, amfetamin, kokain či heroin. (Zimmerová, 2003, s. 40-41)

Marihuana je vstupní drogou

Marihuana je nejužívanější droga v Americe, často vede k užívání tvrdších nebezpečnějších drog jako je LSD, kokain, heroin.  Existuje velká pravděpodobnost, že dítě, které užívá marihuanu, vyzkouší kokain, než dítě které marihuanu neužívá. Biochemické změny v mozku, které marihuana vyvolává, napomáhají k užívání drog, což vede k experimentování s příjemně působícími látkami u mladistvých. Marihuana není toxická a návyková jako kokain, ale její viditelné kouření může zvýšit riziko užívání dalších drog.

Faktem je, že marihuana nevyvolává užívání tvrdých drog, objasňuje to teorie vstupní drogy tedy Statistická asociace mezi běžnými a méně běžnými drogami, která monitoruje snižování a zvyšování závislosti převládání dané drogy. Ve Spojených státech amerických je marihuana nelegální droga, která je nejpopulárnější. Mnoho uživatelů, užívající marihuanu ji považují za konečnou drogu nikoliv vstupní, většina uživatelů méně populárních drog jako je pervitin, kokain a heroin zároveň užívají marihuanu, ale to neznamená, že by tato droga měla být brána jako vstupní. (Zimmerová, 2003, s. 44)“

Zdroj: MĚŘIČKOVÁ, Kristýna. MARIHUANA V MEDICÍNĚ. Olomouc, 2015. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra křesťanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Poslat komentář

*